nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

BTW-aftrek voor elektriciteit, gas en water voor zelfstandigen die thuis werken: een belangrijke wijziging

Een recente uitspraak van de centrale economisch-administratieve rechtbank (TEAC) van 19 juli 2023 heeft een belangrijke verandering in de btw-aftrek teweeggebracht en heeft twee zelfstandige professionals in het gelijk gesteld, waardoor ze de belasting op de kosten voor elektriciteit, water en gas met 20% kunnen aftrekken, overeenkomstig het deel van de woning waarin ze hun kantoor hadden.

Deze uitspraak kan de manier veranderen waarop zelfstandigen btw over de kosten voor elektriciteit, water en gas van hun gebruikelijke woningen die als werkruimte worden gebruikt, aangeven en aftrekken.

Een paradigmaverschuiving in de interpretatie van de btw-wet

Tot nu toe hanteerde de administratie een strikte interpretatie van de btw-wet met betrekking tot de belastingaftrek voor zelfstandigen die hun woning gedeeltelijk als werkplaats gebruikten. Om de btw-aftrek te kunnen toepassen op onroerend goed dat gekoppeld is aan een beroepsactiviteit, moest het gebruik volgens de regel volledig gekoppeld zijn aan de beroepsactiviteit. Dit sloot woningen uit die slechts gedeeltelijk als kantoren werden gebruikt.

De recente TEAC-uitspraak heeft dit paradigma echter veranderd. Deze uitspraak, waartegen nog beroep kan worden aangetekend, heeft een bredere en nieuwe interpretatie. De TEAC heeft gesteld dat, hoewel de Spaanse btw-wetgeving de aftrek van kosten voor elektriciteit, water en gas in deze gevallen niet expliciet noemt, deze wel aftrekbaar zijn. Deze interpretatie is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn, die in de mogelijkheid van dergelijke aftrek voorziet. Daarom is de TEAC van mening dat, zelfs voordat de Spaanse wetgeving aan de EU-regeling is aangepast, het mogelijk is om de bestaande voorwaarden te versoepelen om deze uitgaven als investeringsgoederen te beschouwen. Dit betekent dat, zelfs als het gebruik van het onroerend goed gedeeltelijk zakelijk is, de btw in aftrek kan worden gebracht.

De TEAC-uitspraak over de aftrek van btw op elektriciteit, gas en water voor zelfstandige thuiswerkers: een nieuw perspectief

Hoewel deze uitspraak een positieve ontwikkeling is en een nieuw perspectief biedt, mag niet uit het oog worden verloren dat er nog altijd beroep kan worden aangetekend en dat de interpretatie van de TEAC op administratieve bezwaren kan stuiten. Het is daarom essentieel dat zelfstandigen die van thuis uit werken de implicaties van deze nieuwe regelgeving volledig begrijpen en zich voorbereiden om er goed mee om te gaan.

Aangezien deze verandering van de huidige situatie kan de ondersteuning van een advocatenkantoor gespecialiseerd in belastingzaken van toepassing zijn, omdat zij deskundige begeleiding kunnen bieden bij het effectief toepassen van de nieuwe regelgeving en ervoor kunnen zorgen dat wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de aftrek van btw op elektriciteit, gas en water voor zelfstandigen die thuis werken.

Related Posts