nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Testamenten en Erfenissen

Testamenten

 • Volgens artikel 667 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek is een testament een akte waarbij een persoon na zijn dood goederen, of een gedeelte daarvan, nalaat.
 • Het is absoluut raadzaam voor residenten in Spanje, en ook voor niet-residenten, die een eigendom in Spanje bezitten, om voor een Spaanse notaris een testament te tekenen en de bestemming van hun vermogen na het overlijden te bepalen. Hierbij wijzen ze de persoon of personen aan die de in Spanje gelegen goederen, evenals bepaalde rechten en plichten, wensen te schenken.
 • De ondertekening van een testament stelt de erflater ook in staat een executeur te benoemen, die de persoon is die wordt aangewezen om zijn of haar vermogen te managen en te beheren, en om het gehele testament van de erflater uit te voeren zodra hij of zij is overleden. Dit alles moet perfect worden opgeschreven en gedocumenteerd bij het opmaken van het testament.
 • Daarom is het van groot belang om bij het opstellen van een testament advies in te winnen van advocaten en belastingdeskundigen, want een goede juridische en fiscale planning is van essentieel belang om problemen en omslachtige procedures voor de erfgenamen te voorkomen en de grootst mogelijke belastingbesparing te verkrijgen.
 • Het is belangrijk te weten dat testamenten persoonlijk moeten worden ondertekend, d.w.z. ondertekening bij volmacht is geen optie. Indien u overweegt een testament te ondertekenen, zullen onze fiscalisten en advocaten u helpen bij de planning en u bijstaan bij het ondertekenen van het testament bij de Spaanse notaris.

Erfenissen

 • Rouw om het overlijden van een familielid gaat gepaard met vele formaliteiten, die correct moeten worden vervuld om onnodige problemen of extra kosten te vermijden.
 • Indien het overlijden in Spanje plaatsvindt, wordt in eerste instantie een medische overlijdensakte opgesteld, die gratis is en wordt afgegeven door de arts die de betrokkene op het ogenblik van het overlijden heeft verzorgd.
 • Ten tweede, wanneer de overledene de Spaanse nationaliteit heeft, moet het overlijden worden geregistreerd in de Spaanse burgerlijke stand, en na de registratie zal de burgerlijke stand de overlijdensakte afgeven.
 • Als de overlijdensakte in een ander land is opgesteld en niet in het Spaans is geschreven, moet deze door een beëdigd vertaler in het Spaans worden vertaald.
 • Vanaf 15 dagen na het overlijden kunt u het testament certificaat verkrijgen. Dit is een officieel document waarin wordt verklaard of een persoon een in Spanje ondertekend testament heeft, op welke datum het is ondertekend en voor welke Spaanse notaris. Het is ook raadzaam om een levensverzekering certificaat te vragen, aangezien uit dit certificaat niet kan worden opgemaakt of de overledene in Spanje een levens- of ongevallenverzekering had die aanleiding zou kunnen geven tot de betaling van een schadevergoeding.
 • Indien de overledene een open testament had dat voor een notaris was ondertekend, is de volgende stap het verkrijgen van een gemachtigd afschrift van het testament, en indien er geen ondertekend testament is, moet een verklaring van erfgenamen “ab intestato” worden opgemaakt om te bepalen wie de wettelijke erfgenamen zijn.
 • Indien de overledene een testament had dat in een ander land was ondertekend, moet het worden gelegaliseerd en door een officiële vertaler in het Spaans worden vertaald.
 • Zodra al deze eerste formaliteiten zijn vervuld, zal de volgende stap het ondertekenen van de verklaring van erfrecht zijn, gewoonlijk ten overstaan van een notaris, en de vereffening van de successierechten.
 • Hoewel er geen termijn is om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen, is het belangrijk te weten dat er wel een termijn is om de successierechten te vereffenen, en die termijn is zes maanden vanaf de datum van overlijden.
 • Bovendien zal de bank, wanneer deze weet dat de rekeninghouder is overleden, de rekening blokkeren totdat de erfgenamen hun legitimiteit hebben erkend en de successierechten zijn vereffend.
 • Indien u een erfenis te vereffenen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met imont Legal voor advies over alles wat te maken heeft met de betaling van belastingen, uitkeringen en vrijstellingen, de registratie van de nieuwe eigenaar(s), enz.