nlrufrenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Find out everything about the Regulation of the First Occupancy Licence in the Region of Murcia

De Eerste Bewoningsvergunning (LPO) is een administratief document dat wordt afgegeven door het gemeentehuis waar het pand zich bevindt en heeft een drievoudig doel. Het eerste doel is om te erkennen dat, zodra de bouw is voltooid, wat is uitgevoerd overeenkomt met het project dat werd ingediend bij het gemeentehuis om de bouwvergunning aan te vragen. De tweede is om te bewijzen dat het gebruik van de woning voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften. Dit betekent bijvoorbeeld dat in Murcia geen eerste bewonersvergunning wordt verleend als een woning voor residentieel gebruik wordt gebouwd op grond die er niet voor diento m bebouwd te worden (rustica). Het derde doel van dit document is om te erkennen dat de woning voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen die vereist zijn voor alle nieuwe constructies.

Zowel het verlenen van de eerste bewonersvergunning als de regulering ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de autonome regio en de gemeente, en daarom zijn de toepasselijke regels en vereisten afhankelijk van waar de woning zich bevindt.

Er zijn verschillende Autonome Gemeenschappen waar het niet nodig is om Tweede Bewonerscertificaten aan te vragen, waaronder Andalusië, Aragon, Castilië-León, Castilië-La Mancha, Galicië, Madrid en Baskenland.

De rest van de autonome gemeenschappen hebben dit administratieve document wel nodig, zoals de Valenciaanse Gemeenschap, de Balearen, Cantabrië, Catalonië, Extremadura, La Rioja, Murcia en Navarra.

In dit artikel gaan we ons richten op de vergunning voor eerste bewoning in de regio Murcia. In deze autonome gemeenschap opende Imont Legal & Taxes SL in 2004 haar eerste kantoor van advocaten en belastingadviseurs gespecialiseerd in het adviseren van internationale klanten bij de aankoop van een woning in Spanje.

De vergunning voor eerste bewoning in de regio Murcia

In de regio Murcia is die er sinds de Wet 13/2015, van 30 maart, van Territoriale en Stedelijke Planning van de regio Murcia dat in zijn Art 264. de Verantwoordelijke Verklaring in zaken van stedenbouw introduceert. Vanaf dat moment zijn de vergunningen voor eerste bewoning van nieuwe woningen en opeenvolgende bewoningen in bestaande woningen, die we Bewoonbaarheidscertificaten noemen, onderworpen aan de bepalingen van de wet en wordt de procedure van de Verklaring van Verantwoordelijkheid voor het gemeentehuis waar de woning zich bevindt toegepast met betrekking tot de toekenning ervan, die daarom onder de bescherming van het gemeentelijk orgaan en de regulering volgens de gemeentelijke verordening valt.

Wat is de Verantwoordelijke Verklaring van eerste bewoning?

Deze verklaring van eerste en/of tweede bewoning is de administratieve handeling waarmee de eigenaar van de woning, waarvan de bouw is voltooid, onder zijn verantwoordelijkheid verklaart dat deze voldoet aan de regels voor bewoonbaarheid en geschikt is voor residentieel gebruik of permanente bewoning, en dat hij over de documentatie beschikt die deze conformiteit bevestigt.

De Verantwoordelijke Verklaring van eerste bewoning moet door de projectontwikkelaar of eigenaar van de woning worden voorgelegd aan het gemeentehuis waar de woning zich bevindt, vergezeld van een reeks documenten, zoals:

 • ID van de aangever
 • Kopie van de eigendomsakte
 • Plattegronden en foto’s van de woning
 • Bouwvergunning
 • Definitief bouw- en installatiecertificaat afgegeven door de architecten en bekrachtigd door hun beroepsverenigingen.
 • Het bouwboek
 • Conformiteit van de Autonome Gemeenschap over de kwaliteitsdocumenten.
 • Formulier voor zonne-energie-installatie.
 • Kadastrale registratie
 • Certificaat van de water-, elektriciteits- en/of gasbedrijven.
 • Bewijs van betaling van de gemeentelijke heffing.

Zodra de verantwoordelijke verklaring is ingediend bij het stadhuis, geeft dit het recht op bewoning en gebruik van het onroerend goed en kunnen water- en electriciteitscontracten worden aangevraagd, maar dit doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gemeentelijke technici om de naleving van de wettelijk vastgestelde eisen en de geschiktheid van wat is uitgevoerd te controleren, of te inspecteren op de inhoud van de verklaring.

Het belang van de naleving van Wet 13/2015 voor de aansluiting van nutsvoorzieningen in de regio Murcia

Er moet worden benadrukt dat Wet 13/2015, van 30 maart, betreffende territoriale en stedelijke planning in de regio Murcia een enigszins tegenstrijdig artikel introduceert waarin leveringsbedrijven, concessiehouders van openbare diensten en beroepsverenigingen worden opgeroepen om samen te werken met de inspectiediensten. Dit heeft vooral te maken met het belangrijkste doel van de LPO voor eigenaren van onroerend goed, dat in de praktijk niet zozeer is om te bevestigen dat het onroerend goed voldoet aan alle wettelijke eisen voor residentieel gebruik, maar eerder een voorwaarde is voor het contracteren van water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen voor dat onroerend goed, die uiteraard essentieel zijn voor gezonde leefomstandigheden.

Bij Imont Legal & Taxes beantwoorden we al uw vragen of geven we u advies over het verkrijgen van de Eerste Bewoningsvergunning in de regio Murcia. U kunt contact opnemen met ons team van professionals die u zullen helpen bij alles wat u nodig heeft.

Related Posts