nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Gouden Visum

Gouden Visum

Gouden Visum, De Gouden Visum, of Investeringsvisum, is een visum op grond waarvan buitenlanders van buiten de EU, waaronder vanaf 1 januari 2021 ook de Britten vallen, in Spanje met hun gezin kunnen verblijven en werken. Zij moeten kunnen aantonen dat er in Spanje een aanzienlijke kapitaalinvestering is gedaan en dat ook aan de overige vereisten van het Spaanse rechtssysteem is voldaan.

De investeerder en de volgende gezinsleden kunnen het Gouden Visum verkrijgen: hun echtgenoot of levenspartner, hun minderjarige kinderen, hun meerderjarige kinderen die financieel afhankelijk zijn van de investeerder en geen eigen gezin hebben gesticht, (en ook hun bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste komen van de investeerder).

In ieder geval moeten de aanvragers, naast de investering, aan de volgende eisen voldoen:

 • Niet illegaal op Spaans grondgebied verblijven
 • Geen strafblad hebben in Spanje en in de landen waar zij de laatste 5 jaar gewoond hebben.
 • Een particuliere Spaanse ziektekostenverzekering hebben.
 • Bewijs kunnen tonen dat u over voldoende economische middelen beschikt voor uzelf en uw gezinsleden gedurende uw verblijf in Spanje.

Voor de kapitaalinvestering in Spanje zijn er 6 verschillende manieren, deze zijn vastgelegd in wet 14/2013. De meest relevante is de aankoop van een vastgoedobject voor een bedrag van 500.000 euro of meer. Het kan gaan om: woningen, handelspanden, grond of een combinatie van verschillende eigendommen, maar het is van essentieel belang dat het vrij is van lasten, d.w.z. dat het is verworven zonder bankfinanciering.

De Gouden Visum biedt de volgende voordelen:

 • De visumhouders hoeven niet 183 dagen per jaar in Spanje te verblijven.
 • De gezinsleden van de investeerder kunnen meteen meekomen naar Spanje aangezien het niet nodig is een jaar te wachten om het recht op gezinshereniging te kunnen uitoefenen.
 • Kinderen ouder dan 18 jaar die economisch afhankelijk zijn van de investeerder zijn toegestaan.
 • Het omvat een werkvergunning voor de investeerder en zijn gezinsleden.
 • De geldigheidsduur ervan is veel langer dan die van andere soorten verblijfsvergunningen. De aanvankelijke verblijfsvergunning voor investeerders zal namelijk een geldigheidsduur van 2 jaar hebben en kan worden verlengd voor opeenvolgende perioden van 5 jaar zolang de investering wordt gehandhaafd.

Wat de procedure voor het verkrijgen van het Gouden Visum betreft, zijn er twee mogelijkheden: ten eerste, indien de aanvrager van het Gouden Visum zich buiten Spanje bevindt, zal de procedure beginnen met de aanvraag van een investeerders visum bij het Spaanse consulaat in het land van herkomst. Dit visum heeft een geldigheidsduur van een jaar en in die tijd kunnen de investeerder en zijn gezin naar Spanje komen en een verblijfsvergunning voor een duur van twee jaar aanvragen. Indien de aanvrager legaal in Spanje verblijft of indien hij/zij een wettelijke vertegenwoordiger in Spanje heeft is het ook mogelijk de verblijfsvergunning voor 2 jaar aan te vragen zonder eerst het investeerders visum aan te vragen.

De afwikkelingstermijn bedraagt 20 dagen vanaf de aanvraag.

De wet staat de investeerder ook toe eerst met een toeristenvisum naar Spanje te komen om naar een vastgoedobject te zoeken, en wanneer hij het gevonden heeft, en zodra de koopovereenkomst is ondertekend en de fondsen zijn betaald, het Gouden Visum aan te vragen. De Spaanse autoriteiten kunnen de investeerder 6 maanden de tijd geven om het proces van de aankoop van een onroerend goed te voltooien.

In ieder geval moeten de investeerder en zijn gezin, zodra de verblijfsvergunning is verkregen, persoonlijk de identiteitskaart voor buitenlanders aanvragen.

Als u overweegt een Golden Visa aan te vragen door middel van de aankoop van een woning, kunt u rekenen op de gespecialiseerde diensten van imont voor onder andere:

 • Persoonlijk advies gebaseerd op  uw persoonlijke omstandigheden gedurende het gehele procedure.
 • Verwerken van alle formulieren die betrekking hebben tot uw visum.
 • Controle van alle documentatie die moet worden ingediend bij het consulaat, de ambassade of de Spaanse “UGE-CE” om de goedkeuring te verkrijgen.
 • U voor te bereiden op het gesprek dat u zult hebben op het consulaat.

Daarnaast bieden wij ondersteuning, die weliswaar geen juridische aspecten omvat, maar voor de investeerder en zijn familie niet minder belangrijk is:

 • Zorg voor een ziektekostenverzekering.
 • Open van een bankrekening.
 • Het vinden van een woning
 • Inschrijving van Uw kinderen op school