nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Wat is de vergunning voor eerste bewoning en waarvoor dient deze? Wetgeving inzake de vergunning voor eerste bewoning in de Valenciaanse Gemeenschap

De Eerste Bewoningsvergunning (LPO) is een administratief document dat wordt afgegeven door het gemeentehuis waar het pand zich bevindt en heeft een tweeledig doel. Het eerste is om te erkennen dat, zodra de bouw van een woning is voltooid, wat is uitgevoerd overeenkomt met het project dat werd ingediend bij het gemeentehuis om de bouwvergunning aan te vragen.  De tweede is om te certificeren dat de woning voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen die vereist zijn voor alle nieuwe constructies en dat het daarom geschikt is voor residentieel gebruik of permanente  bewoning.

Zowel het verlenen van de eerste bewonersvergunning als de regulering ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de autonome gemeenschappen en gemeenten en daarom zijn de toepasselijke regels en vereisten afhankelijk van waar de woning zich bevindt.

Er zijn verschillende autonome gemeenschappen (CCAA) waar het niet nodig is om een tweede bewonersvergunning aan te vragen, waaronder Andalusië, Aragon, Castilië-León, Castilië-La Mancha, Galicië, Madrid en Baskenland.

De rest van de autonome gemeenschappen hebben dit administratieve document wel nodig, zoals de Valenciaanse Gemeenschap, de Balearen, Cantabrië, Catalonië, Extremadura, La Rioja, Murcia en Navarra.

In dit artikel gaan we ons richten op de eerste bewonersvergunning in de Valenciaanse Gemeenschap. Imont Legal & Taxes SL heeft twee kantoren met advocaten en belastingadviseurs die gespecialiseerd zijn in de aankoop van onroerend goed in Spanje.

Hoe verloopt de procedure voor de vergunning voor eerste ingebruikneming in de Valenciaanse Gemeenschap?

In de Valenciaanse Gemeenschap wordt de procedure uitgevoerd door middel van de Verklaring van Verantwoordelijkheid, waarvan de regelgeving is opgenomen in Decreet 12/2021, van 22 januari, van de Consell, dat wet 5/2014, van 25 juli, van de Generalitat, over territoriale, stedelijke en landschapsplanning, van de Valenciaanse Gemeenschap ontwikkelt of aanvult.

Decreet 12/2021 bepaalt dat de Verantwoordelijkheids verklaring van Eerste Bewoning verplicht zal zijn in de volgende gevallen:

– De eerste ingebruikname van woning complexen en nieuwbouw.

– De eerste ingebruikname van woningen die een uitbreiding, wijziging, verbouwing of renovatie hebben ondergaan.

– De eerste ingebruikname van gebouwen en installaties die een ander gebruik hadden en nu voor huisvesting worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld commerciële ruimten.

Wie moet de Verantwoordelijkheids verklaring van Eerste Bewoning indienen?

Deze verklaring moet worden ingediend door de ontwikkelaar of eigenaar van het onroerend goed bij het gemeentehuis waar het onroerend goed zich bevindt, vergezeld van een reeks documenten, zoals:

  • ID van de aangever
  • Kopie van de eigendomsakte
  • Foto’s van het onroerend goed
  • Certificaat van voltooiing van de werken en installaties, afgegeven door de architecten en bekrachtigd door hun beroepsverenigingen.
  • Certificaat van het einde van de urbanisatiewerken, wanneer deze gelijktijdig met de bouw van de woning zijn uitgevoerd.

De ondertekenaar van de verantwoordelijke verklaring moet ook verklaren dat hij/zij een andere reeks documenten ter beschikking heeft voor de gemeentelijke technici, voor wanneer zij de woning gaan inspecteren. Deze documenten omvatten:

– Een energie-efficiëntiecertificaat (EEC)

– Certificaten van naleving van brandpreventie- en brandbeveiligingsvoorschriften

– Certificaat van akoestische isolatie

– Certificaat telecommunicatie

– Afvalcertificaat

– Een document uitgegeven door de nutsbedrijven die water leveren voor menselijke consumptie en elektriciteit en, indien van toepassing, ook gas of thermische energie, waarin de beschikbaarheid van levering wordt bevestigd of dat de algemene aansluitingsrechten zijn betaald en dat deze diensten klaar zijn om te worden gecontracteerd door de eigenaars zodra het LPO is verkregen.

Zodra de Verklaring van Verantwoordelijkheid is ingediend bij het gemeentehuis, geeft deze toestemming voor het bewonen en gebruiken van de woning vanaf de dag van de indiening en voor het afsluiten van contracten voor de voorzieningen van de woning, maar dit doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gemeentelijke technici om de naleving van de wettelijk vastgestelde eisen en de geschiktheid van wat is uitgevoerd met de inhoud van de verklaring te controleren, te verifiëren of te inspecteren.

Omstandigheden waarin de “Declaración Responsable de primera ocupación” moet worden vernieuwd

Zodra de “Declaración Responsable de primera ocupación” is verkregen, moet deze 10 jaar na afgifte worden vernieuwd wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  1. a) De overdracht van de woning, door verkoop, schenking of erfenis.
  2. b) Wanneer het nodig is om een nieuw contract te formaliseren voor de levering van water voor menselijke consumptie, gas of elektriciteit.

Wanneer een van deze omstandigheden zich voordoet, is het nodig om een bewoonbaarheidscertificaat of tweede bewonersvergunning aan te vragen. Om dit te doen, moeten de eigenaars op het gemeentehuis een verklaring van tweede bewoning voorleggen met een kopie van hun ID, een kopie van de eigendomsakte en een bewoonbaarheidsattest afgeleverd door een architect of een bevoegd technisch architect.

Voor praktische doeleinden kunnen we zeggen dat het verkrijgen van een eerste bewonersvergunning essentieel is voor huiseigenaren, niet zozeer omdat het bewijst dat de woning voldoet aan alle wettelijke vereisten voor residentieel gebruik, maar omdat het een document is dat nodig is voor de leveringsbedrijven om de water-, elektriciteits- en gasleveringen voor die woning te contracteren, die we nodig zullen hebben om er in gezonde omstandigheden in te wonen.

 

Bij Imont Legal & Taxes weten we dat het LPO een ingewikkelde kwestie kan zijn. Daarom kunt u contact met ons opnemen als u twijfels heeft of advies nodig heeft voor de eerste bewonersvergunning in de Valenciaanse Gemeenschap. Ons team van professionals zal u helpen bij alles wat u nodig heeft.

Related Posts