nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Juridisch en fiscaal vastgoedadvies

Juridisch en fiscaal vastgoedadvies

Een huis kopen:

Juridisch en fiscaal vastgoedadvies, Het kopen of verkopen van een onroerend goed is een zeer belangrijke beslissing, die goed juridisch en fiscaal advies vereist om onaangename verrassingen te voorkomen. Als u erover denkt om een huis te kopen of als u op het punt staat om deze belangrijke stap te zetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met imont Legal waar wij u een eerste gratis consultatie aanbieden, zodat u zonder enige verplichting uw twijfels kunt verduidelijken en u kunt nagaan hoe imont u kan begeleiden in de verschillende fasen van het aan- en verkoopproces, van het kiezen van de perfecte woning voor uw gezin tot de formalisering van de aankoop en de installatie van uw gezin in deze woning.

01

De eerste stap bij de aankoop van een onroerend goed is de selectie en reservering van het onroerend goed door een aanbetaling te doen aan de verkoper of het makelaarskantoor. Het is belangrijk om op dit eerste moment de documentatie van het onroerend goed te controleren (nota simple, kadastraal uittreksel, vergunning van eerste bewoning…) en ervoor te zorgen dat alles in orde is en het een veilige investering is.

02

n het geval van de aankoop van een tweedehands woning zal ons team het privé-koopcontract opstellen en ervoor zorgen dat alle nodige informatie wordt opgenomen en dat alle clausules legaal zijn, waarbij steeds de belangen van onze cliënt worden behartigd.

03

Indien u een huis off plan koopt, zullen wij het contract controleren om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de wetgeving inzake consumentenbescherming, en in het bijzonder met de eerste aanvullende bepaling van de LOE wet, zodat de door de koper tijdens de bouw gedane betalingen gewaarborgd zijn. Wij zullen ook nagaan of de grond waarop het onroerend goed zal worden gebouwd aan de ontwikkelaar toebehoort en of de projectontwikkelaar over de nodige bouwvergunning beschikt om het verkochte onroerend goed te bouwen.

04

De ondertekening van de verkoopakte vindt plaats bij de notaris, waar de laatste betaling wordt verricht en de sleutels worden overhandigd. Op dat moment wordt de koper de rechtmatige eigenaar van het eigendom. Wij begeleiden u naar deze akte en zullen uw twijfels ophelderen en bevestigen dat alles correct is vóór de ondertekening.

05

Zodra de openbare koopakte is getekend, zorgt ons team van belastingdeskundigen voor de afwikkeling van de verschillende belastingen en kosten, en voor de registratie van de akte in het kadaster.

06

Ons team zal zorgen voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen en domiciliëring van de onroerend goed belastingen (IBI).

07

Het proces eindigt met het overdragen van de geregistreerde eigendomsakte van het onroerend goed aan de koper, samen met alle betaalde facturen die in de toekomst fiscaal aftrekbaar zullen zijn wanneer u besluit het onroerend goed weer te verkopen.

Verkoop van onroerend goed

Bij de verkoop van een woning moet de verkoper aan de koper, en zijn advocaten, de verplichte documentatie van de woning ter beschikking stellen, waaronder een kopie van de koopakte, de vergunning van eerste bewoning, het energie-efficiëntie certificaat, het betalingsbewijs van de laatste IBI, …; en als een van deze documenten niet in orde is of als er aan de woning verbouwd is wat niet in het Kadaster en het Register is opgenomen, kan dit de formalisering van de verkoop vertragen.

Om onvoorziene en onaangename verrassingen bij de verkoop van een onroerend goed te voorkomen, kunt U vanaf het moment dat U beslist het huis te koop te zetten, rekenen op de hulp van imont om de benodige documenten en alle onvoorziene omstandigheden met het oog op de verkoop in orde te maken; vervolgens, zodra U een potentiële koper heeft, zal de advocaat de voorbereiding van een koopcontract coördineren en onderhandelen over de clausules van hetzelfde contract.

Bovendien kunnen onze professionals u voorafgaand aan de verkoop een schatting geven van de kosten die gepaard gaan met de verkoop van het onroerend goed.

Na de verkoop zorgt ons team voor de vereffening van de kosten die uit de verkoop voortvloeien (3%, Plusvalia), alsook voor de terugbetaling van de belastingen, indien van toepassing.