TJÄNSTER

ATT KÖPA EN BOSTAD
I SPANIEN

Imont Legal Services

01

Efter att ni valt er spanska drömbostad är det dags att betala en handpenning, för att boka fastigheten, så att mäklaren kan ta bort fastigheten från marknaden (denna handpenning ligger på ca 5.000 €).

02

IMONT inhämtar sedan alla handlingar avseende fastigheten, som krävs, i syfte att se över rättsliga aspekter som tex att fastigheten inte belastas av några skulder etc.

03

Därefter utformar IMONT ett köpeavtal. Om fastigheten som ni vill köpa är ett nybygge, kommer IMONT kontrollera att byggherrens avtal är fördelaktigt för IMONTs kund.

04

På tillträdesdagen skrives lagfarten under hos notarien och i samma ögonblick kommer äganderätten till fastigheten gå över på er, som ny ägare.

05

IMONT ansvarar för att genomföra hela köpeprocessen utan stress för er räkning.

06

Bra kommunikation är nyckeln till ett lyckat fastighetsköp.

07

Under hela överlåtelseprocessen garanterar vi att ni genomgående erhåller information om varje steg, så att ni har möjlighet att behålla insikt i förfarandet.

TESTAMENTE & ARV

Som ägare till ett hus i Spanien, är det att rekommendera att ni utfärdar ett spanskt testament avseende er fastighet.
Testamentet ska i Spanien skrivas under hos notarien på ett lagfartsdokument, för att alla formella krav ska uppfyllas på rätt sätt.

FÖRETAG

IMONT erbjuder rådgivning samt hjälp med att starta företag i Spanien samt åtar sig att genomföra all redovisning av skatt samt alla bokförings- samt revisorstjänster avseende både SL-företag och egenföretagare.

FÖRSÄLJNING AV DIN SPANSKA FASTIGHET

IMONT hjälper dig att inhämta alla handlingar som krävs för att garantera en smidig försäljning. När du har funnit en intresserad köpare kommer IMONT ta kontakt med köparens ombud och utforma ett köpeavtal som ger fulla garantier för försäljningen.
IMONT kommer skicka dig en kostnadsuppställning, som gör att du är informerad om alla kostnader, som försäljningen av fastigheten innebär.
IMONT kan återkräva skatt som kvarhållits i samband med försäljningen.

RÄTTEGÅNGSPROCESSER

LAGSTIFTNING OM BANKER
SPANSK
FASTIGHETSLAG
CIVILRÄTTSLIG LAGSTIFTNING OCH SPANSK
HANDELSRÄTT
SKATTERÄTT 
FAMILJERÄTT
LAG OM MYNDIGHETSGÅNGAR OCH ADMINISTRATIV
FÖRVALTNING
STRAFFRÄTTSLIG LAGSTIFTNING

SKATTER &
REVISORTJÄNSTER

IMONT förfogar över ett specialist-team som värnar om dina intressen som fastighetsägare i Spanien.
Det är viktigt att veta om att ett flertal skatter ska betalas årsvis: skatt till stadshuset på lokal nivå (IBI) samt skatter för icke fast boende (icke residenta) eller årsredovisning av skatt för fast boende (residenta). Om du beslutar att hyra ut din spanska bostad, är det viktigt att veta om att du ska betala skatt för uthyringen. IMONT erbjuder full service vid skattedeklaration och revisortjänster.

NIE
NIE-NUMMER & HUR MAN BLIR RESIDENT

För att kunna köpa en bil eller öppna ett bankkonto i Spanien, krävs det att du har ett sk N.I.E.-nummer.
IMONT kan ansöka om ett NIE-nummer åt er genom den fullmakt som ni utfärdat till IMONT.

FULLMAKT

För att undvika att behöva komma ner till Spanien för genomförandet av varje enskilt delmoment i köpe- respektive försäljningsprocessen, rekommenderar vi att ni utfärdar en fullmakt. I och med att IMONT har en fullmakt, kan IMONT skriva under köpeavtalet, ansöka om ditt/ert NIE-nummer, skriva under lagfarten i ert namn och även upprätta alla service-kontrakt avseende el och vatten etc för er räkning.
IMONT ordnar med allt, så att ni endast behöver komma till Spanien för att njuta av er spanska bostad här.
Fullmakten kan antingen skrivas under hos notarien i Spanien eller i ert land, där ni bor. IMONT hjälper er i båda fallen med hur man ska gå till väga.

UTHYRNINGSTILLSTÅND
FÖR TURISTBOSTAD

Om du önskar hyra ut din spanska fastighet för semesterändamål, behöver du ett uthyrningstillstånd för att tex mäklarbyråer ska kunna marknadsföra din bostad på nätet som tex på Airbnb eller Home Away.
Saknar du uthyrningstillstånd kan detta leda till böter/straffavgifter, ta därför gärna kontakt med IMONT om du önskar hyra ut er fastighet, så får du hjälp med att skaffa ett sådant tillstånd.