imont-legal

TEAM

Isabel Montesinos Ramón

Isabel Montesinos Ramón

VD för Imont Legal Services / Advokat.

Utbildad Advokat vid universitetet “Universidad Complutense” (Madrid), Master examen i affärsrätt vid “Instituto de Empresa” (Madrid). Expertområden: civilrätt, arvsrätt. Avtal och rättsprocesser avseende bankgarantier. Talar flytande engelska.Medlem nummer 1492 i Advokatsamfundet i Cartagena.
isabel@imontlegal.com

Nathalie Romero

Nathalie Romero

Samordningsansvarig. Konsult.

Gymnasiekompetens inom turistprogrammet, 5 års erfarenhet hos byggföretaget The Key Group (Urb. Mosa Trajectum). Verksam hos Imont sedan år 2006. Belgisk statsmedborgare. Språk: spanska (modersmål), engelska (flytande), holländska (modersmål) och italienska (grundläggande kunskaper).
nathalie@imontlegal.com

Elena Palazón Ros

Elena Palazón Ros

Samordningsansvarig på köp- och säljprocessavdelningen. Konsult.

Samordningsansvarig på köp- och säljprocessavdelningen. Konsult 5 års yrkeslivserfarenhet inom byggbranschen.
Verksam hos Imont sedan år 2010. Spansk statsmedborgare. Talar flytande engelska.
elena@imontlegal.com

Louise Faulds

Louise Faulds

Konsult.

18 års yrkeslivserfarenhet med bygg- och mäklarbranschen inom administration, uppföljningsservice and kundtjänst. Verksam hos Imont sedan år 2017. Brittish statsmedborgare. Språk: spanska (modersmål), engelska (modersmål).
louise@imontlegal.com

Hugo Van Der Holst

Hugo Van Der Holst

Konsult.

Internationella Affärer (eftergymnasial yrkesutbildning). Holländsk statsmedborgare Språk: spanska (flytande), och engelska (flytande), holländska (modersmål) och tyska (grundläggande kunskaper).
hugo@imontlegal.com

Anna María Schaffranka

Anna María Schaffranka

Advokat.

Master examen i juridik vid Murcias universitet. Medlem 2237 i Advokatsamfundet i Cartagena.

Expertområden: Arvsrättsförfaranden och testamenten, avtal och köpe- och säljprocesser. Civilrätt, Tysk statsmedborgare Språk: tyska(modersmål), spanska(modersmål), engelska (flytande) och italienska (grundläggande kunskaper).
annamaria@imontlegal.com

Belén Sáez Más

Belén Sáez Más

Advokat.

Master examen i juridik vid Murcias universitet
Medlem 6236 i Advokatsamfundet i Cartagena.
Verksam spansk advokat sedan år 2011, specialicerad på civilrätt, avtal, familjerätt och äktenskapsrätt, processrättsliga tvistemålsförfaranden, förvaltningsrätt och myndigheters ansvar för förmögenhetsförluster (Tvistemål vid skador där kommunen ansvarar), uthyrning av fast egendom och lagen om gemensam fast egendom, trafikolyckor, krav gällande försäkringsbolag, konsumentskydd och lagstitfning avseende banker. Spansk statsmedborgare. Talar flytande engelska.
belen@imontlegal.com

David Sánchez

David Sánchez

Samordnare på skattekontoret. Revisor och skattekonsult.

Kandidatexamen i företagsledning och administration. Master i Företagsekonomi. Verksam som revisor och skattekonsult sedan år 2005. Spansk statsmedborgare.
Språk: spanska (modersmål), engelska (flytande).
david@imontlegal.com

Ana Isabel García Martínez

Ana Isabel García Martínez

Revisor.

Kandidatexamen i företagsekonomi vid universitetet i Murcia. Över 25 års erfarenhet som vice VD på avdelningen för administration och bokföring av ett flertal företag. Specialiserad inom: bokföring/administration/inköp och kundtjänst. Spansk statsmedborgare.
ana@imontlegal.com

Cary García

Cary García

Medarbetare på avdelningen för skatt och arbetsrätt.

Medarbetare på avdelningen för skatt och arbetsrätt. Utbildad i arbetsmarknadsfrågor. Master examen i arbetsrisker samt Master examen i företagsledning. 15 års yrkeslivserfarenhet inom företagsvärden och inom sitt ämnesområde. Spansk statsmedborgare.
cary@imontlegal.com

Eva Peñalver

Eva Peñalver

Receptionist och sekreterare.

Kandidat examen i turism. Ansvarig för uppföljningsarbetet samt har löpande kontakt med servicebolagen. Spansk statsmedborgare. Språk: spanska (modersmål), holländska (modersmål) och engelska (flytande),
eva@imontlegal.com

Sylvia Krebs

Sylvia Krebs

Sylvia Krebs Sekreterare och fastighetsförfaltare.

6 års yrkeslivserfarenhet inom spansk fastighetsförvaltning. Holländsk statsmedborgare. Språk: spanska (modersmål), holländska (modersmål) och engelska (flytande).
sylvia@imontlegal.com

Irene Värn

Irene Värn

Oberoende svensk jurist och samarbetspartner med företaget Imont.

Juridisk kandidatexamen vid ”Stockholms universitet samt en sk “Zwischenprüfung” i tysk juridik (Albert Ludwigs Universität, Freiburg), Tyskland Verksam egenföretagare i Spanien i över 15 som juridisk konsult samt översättare.
Svensk statsmedborgare. Språk: svenska (modersmål), spanska (nästan modersmål) engelska (flytande), tyska (nästan modersmål), franska (flytande), portugisiska (grundläggande kunskaper).
irene@imontlegal.com