nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Voorlichting voor bedrijven en zelfstandig ondernemers

Voorlichting voor bedrijven en zelfstandig ondernemers

Voor klanten die geïnteresseerd zijn in het opstarten van een bedrijf in Spanje, biedt imont juridische en fiscale bijstand voor de oprichting van een vennootschap en voor het vervullen van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, zowel voor bedrijven als voor zelfstandigen.

Wij zijn een multidisciplinair team en onze accountants maken met de klant een volledige analyse van de onderneming met alle aspecten en niet alleen vanuit een boekhoudkundig standpunt. Bij de analyse van de economische en boekhoudkundige activiteit van onze cliënten betrekken wij juristen, economen, accountants, belastingdeskundigen en andere professionals die hun uitgebreide ervaring en kennis van de huidige bedrijfs realiteit inbrengen en aangepaste en efficiënte oplossingen bieden.

De basis van onze service bestaat uit de boekhouding van de economische verrichtingen van onze cliënten en het nakomen van hun fiscale verplichtingen. Daartoe nemen wij te allen tijde per e-mail contact op met onze cliënten om hen te herinneren aan hun fiscale verplichtingen voordat deze verschuldigd zijn.

Onze stelregel is gebaseerd op twee belangrijke punten:

  1. Ten eerste wordt de boekhouding van onze cliënten en al hun boekhoudkundige documenten in twee talen uitgelegd en uitgewerkt, namelijk in het Spaans en in hun moedertaal. Imont spreekt onder meer Engels, Frans, Duits, Nederlands, Zweeds en Italiaans.
  2. Ten tweede maken wij periodieke verslagen van de economische activiteit van de bedrijven van onze cliënten, door middel van studies van winstverhoudingen, liquiditeit, schulden, niet-betalingen, kasstromen, verslagen voor banken etc. Wij verschaffen u informatie zodat u op tijd uw beslissingen kunt nemen.