nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

NALATENSCHAP ZONDER ERFGENAMEN: WAT GEBEURT ER ALS IEMAND ZONDER TESTAMENT OVERLIJDT EN ER GEEN FAMILIE BEKEND IS?

NALATENSCHAP ZONDER ERFGENAMEN: WAT GEBEURT ER ALS IEMAND ZONDER TESTAMENT OVERLIJDT EN ER GEEN FAMILIE BEKEND IS?

Heeft u zich ooit afgevraagd wat er gebeurt met het huis en spaarrekening als bijvoorbeeld iemand overlijdt, zonder partner, zonder kinderen, kleinkinderen of naaste familieleden?

In Spanje in het geval dat er geen testament is en geen erfgenamen bekend, en de persoon in kwestie eigendommen in Spanje heeft, wordt er een bericht gepubliceerd in het Officiële Staatsbulletin (BOE) om zo te proberen de erfgenamen te lokaliseren; in de realiteit echter leest bijna niemand het BOE en veel erfenissen blijven zonder erfgenamen. In deze gevallen is de rechtmatige erfgenaam van deze activa de staat of de autonome regering, naar gelang van het geval.

Om deze reden bestaan er bedrijven die dit gevallen in de gaten houden en zich inzetten voor het vinden van potentiële erfgenamen van erfenissen zonder testament, vooral als het om een grote erfenis gaat. Deze bedrijven rekenen normaal gesproken 20% van de nalatenschap aan de erfgenaam en hun activiteit is de laatste jaren sterk gegroeid.

Om de stress en de kosten hiervan te voorkomen, raden wij onze klanten aan om een testament te tekenen, waarin wordt vastgelegd wat ze wensen en vooral hoe ze hun vermogen willen verdelen.

Een ander geval waarin de Staat erfgenaam wordt, is dat van de nalatenschap waarbij alle verwanten van de overledene of de in het testament aangewezen erfgenamen afstand doen van de nalatenschap. Er zijn vele redenen om een erfenis af te wijzen, maar de meest voorkomende zijn het gebrek aan liquiditeit van de erfgenamen om de successierechten te betalen, en ook het bestaan van schulden van de overledene die deel uitmaken van de erfenis.

In deze gevallen wordt de Staat dus ook erfgenaam en is deze wettelijk verplicht de activa te veilen en een deel daarvan toe te wijzen aan liefdadigheidsinstellingen, sociale organisaties of entiteiten van de gemeente van de overledene, een ander deel aan instellingen van hetzelfde type maar dan met een provinciaal bereik en een ander deel om de staatsschuld af te schrijven.

Het is echter niet altijd nodig om afstand te doen van de erfenis, aangezien de verschillende Autonome Gemeenschappen tegenwoordig niet alleen hoge belastingaftrekken vaststellen, maar ook de mogelijkheid om de successierechten uit te stellen. Voordat u afstand doet van een eventuele erfenis, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts op dit gebied, zodat zij u, afhankelijk van uw situatie, kunnen adviseren en u de beste beslissing kunt nemen.

Related Posts