nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Erf- en schenkbelasting in Madrid: wat is het en hoeveel betaal je

Zoals algemeen bekend is, is de Spaanse wet betreffende erfopvolging en schenkingen een belastingaangelegenheid die uitbesteed is aan de autonome deelregeringen. Dusdanig dat elke deelregering zelf kan bepalen of deze belastingen afgedragen moeten worden of niet, evenals de hoogte van het belastingvrije bedrag of de heffingskorting

Met name zien we regelmatig op tv of horen we iemand zeggen dat in bepaalde Spaanse deelregeringen veel mensen de erfenis van hun naaste familieleden weigeren vanwege de hoge belastingen die daarbij afgedragen moeten worden.

Erf- en schenkbelasting in Madrid

Gelukkig voor de Madrileen ziet het ernaar uit dat het belastingverlagingsbeleid voortgezet wordt in de Comunidad de Madrid, want op 14 juli 2022 jongstleden heeft Isabel Díaz Ayuso, de presidente van de deelregering, bekend gemaakt dat per 1 januari 2023 de heffingskorting voor schenkingen en erfopvolging tussen broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen) verhoogd zal worden naar 25%.

Met deze nieuwe heffingskorting zal een neef die bijvoorbeeld 250.000 euro’s van zijn oom erft 51.357,27 euro’s moeten betalen tegenover 61.628,72 euro’s die hij nu zou betalen (10%). In een ander geval, als dezelfde erfenis tussen broers zou zijn, dan zou hij voor hetzelfde bedrag nu een totaalbedrag moeten betalen van 58.204,90 euro’s (15%) tegenover 51.357,27  euro’s die hij zou betalen met de nieuwe heffingskorting van 25%.

Het moet zeker niet vergeten worden dat een groot deel van deze belastingheffingen te wijten is aan de hoge woningprijzen. Sinds 2017 blijven onder meer in Madrid de woningprijzen stijgen, waardoor dit soort heffingskortingen of belastingverlagingen zeer noodzakelijk zijn voor die belastingen die rechtstreeks verband houden met de waarden van de huizenprijzen.

Ook komt het voor niemand als een verrassing dat de Comunidad de Madrid al heel lang één van de autonome deelregeringen is die al langer een belastingverlagingbeleid toepast. Onder andere via de Spaanse wet 3/2021 van 22 december. De afschaffing van ‘eigen belastingen’, waarbij de belasting over speelautomaten in horecagelegenheden met vergunning afgeschaft werd en zo ook de heffing op storting van afvalstoffen, waarvan de belastingheffing bespottelijk was naast het PIB (BBP) van Madrid.

Belastingharmonisatie bij erfopvolging en schenkingen

Geen wonder dat de gemiddelde burger na deze analyse zich afvraagt waarom er afhankelijk van de plek waar iemand woont er hogere of lagere belastingtarieven toegepast worden. Dit heeft veroorzaakt dat het aantal Spanjaarden wat zich in de gemeente Madrid inschrijft gestegen is zodat ze hun kinderen schenkingen of erfenissen kunnen toebedelen zonder de strenge voorwaarden die er in andere autonome deelregeringen opgelegd worden.

Met deze belastingsituatie komen veel burgers tot de conclusie dat de verlaging in het hele land gelijkgesteld zou moeten worden. Andere burgers voegen hieraan toe dat de belastingvrijstelling van de vermogensbelasting teruggedrongen moet worden. Terugdringen zou wel eens riskant kunnen zijn nu de vermogensbelasting in heel Europa steeds meer aan het verdwijnen is.

Bevindt u zich in eenzelfde soort situatie? Bent u onlangs de ontvanger van een erfenis of schenking geweest? Bij Imont Legal & Taxes met advocaten die gespecialiseerd zijn in zaken als testamenten en erfenissen, begeleiden we u en verschaffen we u alle bijzonderheden met betrekking tot erf- en schenkbelasting en geven we antwoord op al uw vragen.

Related Posts