uitstel van indiening en invoer van verklaringen en auto-liquidatie

Op 15 april 2020, is Koninklijk Besluit 14/2020 in de Staatscourant gepubliceerd met verwijzing naar nieuwe fiscale maatregelen die door COVID-19 zijn aangenomen als reactie op de pandemie.

In het geval van belastingen waarvan de vervaldag plaatsvindt tussen 15 april en 20 mei, wordt de deadline voor het indienen en invoeren van belastingaangiftes en auto-liquidatie verlengd tot 20 mei 2020.

In het geval dat wordt gekozen voor automatische incasso, is de deadline voor het indienen van auto-liquidatie tot 15 mei 2020.

Als objectieve vereiste wordt aangegeven dat de belastingplichtige in boekjaar 2019 een bedrijfsvolume van maximaal € 600.000 moet hebben.

Daarom worden de indiening van de driemaandelijkse btw-aangifte, de gedeeltelijke betaling van de vennootschapsbelasting en de personenbelasting uitgesteld.

Deze maatregel is echter niet van toepassing op:

  • Belastinggroepen die het speciale belastingconsolidatieregime toepassen.
  • Groepen van entiteiten die belasting betalen in het bijzondere regime van groepen van btw-entiteiten.
  • Douaneaangiftes geregeld in het douanewetboek van de Europese Unie.