Imont Legal Services

Actiegids in de DANA-Schadeclaim

Er is veel en zeer grote schade veroorzaakt door DANA in de Vega Baja van Alicante en Murcia.

Wijzelf zijn getroffen door de gevolgen ervan en hebben schade na zijn doorgang.

Door de laatste overstromingen die het Spaanse Levante heeft geleden, is er een focus op de verzekering en haar instrumenten om de dramatische situaties die deze verschijnselen veroorzaken, te verlichten.

Daarom willen we onze kleine korrel zand bijdragen aan al onze getroffen buren, en informeren over de eerste stappen die moeten worden ondernomen voor de claim bij de verzekeringsmaatschappijen en het verzekeringscompensatieconsortium voor de geleden vreselijke schade.

Het verzekeringscompensatieconsortium heeft een communiqué uitgegeven waarin wordt aangegeven dat het de schade zal vergoeden die aan de PERSONEN of in de EIGENDOM is veroorzaakt, met vermelding van de vereisten waaraan moet worden voldaan om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen.

Een van de grote voordelen van het consortium is dat, in geval van een ramp, de risico’s van de verzekerde activa worden gemaximaliseerd.

Of, anders gezegd, het consortium is solidair met de gebieden die het meest door de ramp zijn getroffen en biedt middelen uit andere gebieden die niet zijn getroffen om de zwaarst getroffen gebieden te ondersteunen.

We hopen dat als ‘catastrofale zone’ eindelijk wordt verklaard (wat voor Imont Legal Services als een paal boven water staat),  er zal voorzien worden:

  • Hulp voor persoonlijk letsel.
  • Financiële hulp aan particulieren voor schade aan gewone huisvesting.
  • En hulp voor benodigdheden.

Daarom is het zeer belangrijk dat u de geleden schade documenteert en kunt bewijzen. Dus, hoe meer grafische informatie, video’s van welke soort dan ook u kunt aanbrenger … hoe eenvoudiger het proces zal zijn, en hoe sneller u uitbetaald zal worden.

Dat is wat u nu kunt doen, de schade documenteren en in de tussentijd … moeten we afwachten.

Vervolgens een samenvatting van deze vereisten en een reeks aanbevelingen, kunt u informatie uitbreiden op de website van het Compensation Consortium.

Guía de reclamaciones DANA

Volledig Scherm