Imont Online

Met Imont Online zijn er geen grenzen. In Imont worden al onze diensten technologisch voorbereid voor onze klanten.

KRAKERS

De afgelopen jaren hebben we veel gehoord over kraken, vooral van families of groepen mensen zonder middelen.

NALATENSCHAP ZONDER ERFGENAMEN: WAT GEBEURT ER ALS IEMAND ZONDER TESTAMENT OVERLIJDT EN ER GEEN FAMILIE BEKEND IS?

Heeft u zich ooit afgevraagd wat er gebeurt met het huis en spaarrekening als bijvoorbeeld iemand overlijdt, zonder partner, zonder kinderen, kleinkinderen of naaste familieleden?

APTUR, Vereniging van appartementen en vakantiewoningen van de Valenciaanse Gemeenschap

APTUR, vereniging van appartementen en vakantiewoningen van de Valenciaanse Gemeenschap, heeft vandaag in de Buitengewone Algemene Vergadering de wijziging van haar statuten goedgekeurd.

Heropening van grenzen en boost voor toerisme

Alhoewel de Spaanse regering op 12 mei 2020 maximale controle- en beveiligingsnormen uitvaardigde die van invloed waren op allen die Spanje vanuit andere landen wilden bezoeken, met grenscontroles en een verplichte 14-daagse quarantaine,

Verlenging van verblijfs- en werkvergunningen voor buitenlanders in Spanje vanwege Covid-19

De BOE van 20 mei publiceert Order SND / 421/2020 van 18 mei, waarbij maatregelen worden genomen met betrekking tot de verlenging van van verblijfs- en werkvergunningen voor buitenlanders in Spanje, in toepassing van Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, waarin de alarmtoestand wordt uitgeroepen voor het beheer van de gezondheidscrisissituatie veroorzaakt door COVID 19.

Het testament in tijden van Covid-19

Zoals iedereen weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de door Covid-19 veroorzaakte gezondheidscrisis verheven tot de categorie van een internationale pandemie.

Covid-19. Nieuwe belastinsgmaatregelen

Op 15 april 2020, is Koninklijk Besluit 14/2020 in de Staatscourant gepubliceerd met verwijzing naar nieuwe fiscale maatregelen die door COVID-19 zijn aangenomen als reactie op de pandemie.

De spaanse regering keurt een nieuw pakket van beschermingsmaatregelen betreffende verhuur, hypotheken, verbruik en de rechten van de werknemers

De Spaanse regering heeft koninklijk wetsbesluit 11/2020 goedgekeurd, dat bestaat uit een nieuw pakket maatregelen ter ondersteuning van de meest kwetsbare groepen zoals werknemers, consumenten en gezinnen, zodanig dat hun financiële situatie kan worden verlicht en zij kunnen beschikken over een minimum inkomen om hun vaste lasten kunnen blijven betalen.