nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Aanvullende belastingen bij het kopen van een woning

impuestos por la compra de vivienda

Zoals we allemaal weten, zijn belastingen één van de vele mechanismen die de overheid heeft om zichzelf te financieren. Deze belastingen kunnen vaak hoog zijn en sommige belastingen worden gesubsidieerd.

In het geval van de aankoop van een woning zijn er een aantal belastingen waarvan u op de hoogte moet zijn om de aankoop te kunnen uitvoeren.

Welke belastingen moet ik betalen als ik een woning koop?

De belastingen die betaald moeten worden bij de aankoop van een woning kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Hieronder noemen we de soorten belastingen waar u rekening mee moet houden als u een woning koopt.

De meest voorkomende is de overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), die wordt betaald wanneer het gekochte onroerend goed tweedehands ofwel bestaand is. De TPO is een indirecte belasting die is overgedragen aan de autonome deelregering, dus elke deelregering kan een ander belastingtarief vaststellen. In de regio Murcia is het belastingtarief bijvoorbeeld 8%, in de regio Valencia is het 10% en in de regio Madrid is het 6%. In andere gevallen, zoals in Extremadura, hangt het af van de waarde van het onroerend goed.

Vanwege de vrijheid van keuze kunnen individuen de prijs bepalen waartegen ze de woning willen overdragen en kunnen ze over de prijs onderhandelen met de koper. Wat gebeurt er als ik een woning koop voor een prijs die ik eerder met de verkoper heb onderhandeld en de overheid van mening is dat deze prijs niet in overeenstemming is met de waarde ervan? De overheid zal de belanghebbende partij op de hoogte brengen van een voorlopig voorstel voor betaling. Dit besluit heeft tot doel het administratief dossier ter beschikking te stellen aan de belanghebbende. Met het oog op dit voorstel krijgt de belanghebbende 10 werkdagen de tijd om het nodige bezwaar aan te tekenen en alle relevant geachte documenten te verschaffen om aan te tonen dat de overheid zich vergist.

De procedure wordt voortgezet door middel van de overeenkomst tot beëindiging van de procedure met een voorlopig voorstel voor betaling in het geval dat het bezwaar wordt afgewezen. In dit besluit kan de overheid de belanghebbende partij beboeten door het berekenen van rente wegens een betalingsachterstand.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de overheid het bezwaar afwijst en deze uitspraak doet. Dat is het moment waarop er of een beroep ad hoc moet worden ingediend binnen een maximumtermijn van EEN MAAND vanaf de dag nadat de kennisgeving werd ontvangen. Of de economisch-administratieve vordering voor de regionale economisch-administratieve rechtbank.

Bij beide schriftelijke claims moeten documenten worden gevoegd die als basis dienen bij de beroepen. In het geval dat de claims worden afgewezen, dan is de volgende stap de gerechtelijke weg te betreden via een administratieve beroepsprocedure.

Samengevat spelen aanvullende belastingen een belangrijke rol bij overheidsfinanciering en kunnen ze variëren afhankelijk van de situatie, ook al gaat het om een bestaande woning. Als het gaat om de aankoop van een woning kan het proces complex zijn en hangt alles af van de specifieke situatie van elk geval. Bij Imont Legal & Lucas-Montesinos staan deskundige professionals klaar om advies te geven en u te begeleiden bij de noodzakelijke procedures voor de afhandeling van de aanvullende belastingen bij de aankoop van een woning.

Related Posts