Covid-19. Nieuwe belastinsgmaatregelen

Op 15 april 2020, is Koninklijk Besluit 14/2020 in de Staatscourant gepubliceerd met verwijzing naar nieuwe fiscale maatregelen die door COVID-19 zijn aangenomen als reactie op de pandemie.

De spaanse regering keurt een nieuw pakket van beschermingsmaatregelen betreffende verhuur, hypotheken, verbruik en de rechten van de werknemers

De Spaanse regering heeft koninklijk wetsbesluit 11/2020 goedgekeurd, dat bestaat uit een nieuw pakket maatregelen ter ondersteuning van de meest kwetsbare groepen zoals werknemers, consumenten en gezinnen, zodanig dat hun financiële situatie kan worden verlicht en zij kunnen beschikken over een minimum inkomen om hun vaste lasten kunnen blijven betalen.