nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Ważne zmiany prawne dla agencji nieruchomości działających w regionie Walencji

Region Walencji stworzył niedawno Rejestr Agentów Nieruchomości, do którego rejestracji zobowiązane są wszystkie agencje nieruchomości działające na tym terenie. Celem jest promowanie przejrzystości w branży nieruchomości i zagwarantowanie ochrony właścicielom i najemcom, a także zwiększenie profesjonalizmu działalności związanej z nieruchomościami.

Na czym polega rejestr agentów nieruchomości?

Powyższy rejestr agencji nieruchomości jest zależny od Regionalnego Ministerstwa Wspólnoty Mieszkaniowych Walencji. Jest to rejestr publiczny, administracyjny, bezpłatny i obowiązkowy.

Które agencje lub agenci są zobowiązani do wpisania się do tego nowego rejestru?

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych, które wykonują lub chcą wykonywać działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium tej wspólnoty autonomicznej «w sposób regularny».

Agenci, którzy nie mają placówki otwartej dla publiczności w Walencji, ale mają ją w innym obszarze terytorialnym, czy to w innej wspólnocie autonomicznej, czy w innym kraju, nie będą zobowiązani do rejestracji, ale będą musieli udowodnić swoją rejestrację na tym innym terytorium.

Jeśli nie jest to możliwe, są oni zobowiązani do powiadomienia władz Walencji o swojej działalności. W każdym przypadku muszą być zgłaszane te czynności, w których agent uczestniczy na terytorium Wspólnoty Walenckiej, pod warunkiem że są to więcej niż dwie takie operacje w ciągu roku.

Jakie wymogi muszą spełnić agencje, aby się zarejestrować?

Istnieją trzy rodzaje wymagań, które należy spełnić:

  1. Wymagania dotyczące lokalizacji i obsługi: Agent musi posiadać placówkę ogólnodostępną, w której może rozpatrywać zapytania, skargi i ewentualne roszczenia klientów. Jeżeli agent świadczy usługi wyłącznie drogą elektroniczną, musi posiadać co najmniej jeden adres fizyczny na terytorium Wspólnoty Walenckiej dla wyżej wymienionych celów.
  2. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych: Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać kwalifikacje zawodowe, które rozporządzenie określa w formie oficjalnego tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w Hiszpanii w zakresie prawa, ekonomii, architektury, inżynierii, …. lub innych podobnych zawodów, lub zaświadczenie o uczestnictwie i pomyślnym ukończeniu akademickich kursów szkoleniowych obejmujących co najmniej 200 godzin nauczania w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.
  3. Wymagania dotyczące wypłacalności: agent musi posiadać gwarancję wystawioną przez bank lub ubezpieczenie poręczeniowe, aby zagwarantować kwoty otrzymane od klientów. Minimalna kwota wynosi 60 000 euro, jeśli agent działa w placówce otwartej dla publiczności, oraz 300 000 euro, jeśli agent działa telematycznie.

Ponadto musi posiadać ważne na terenie całej Unii Europejskiej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, które obejmuje zobowiązania mogące powstać w wyniku naruszenia zasad wykonywania zawodu.  Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 600 000 euro na jedno roszczenie i 150 000 euro na jedną ofiarę, gdy agent ma otwartą placówkę, oraz milion euro, gdy agent działa za pomocą środków przekazu telematycznego.

W jaki sposób i kiedy należy się zarejestrować?

Rejestracji można dokonać indywidualnie lub za pośrednictwem Oficjalnego Stowarzyszenia Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Jeśli będzie się to odbywało indywidualnie, to będzie się to odbywało w drodze wniosku zainteresowanego poprzez Deklarację Odpowiedzialnego złożoną drogą telematyczną.  Po złożeniu wniosku rejestracja następuje automatycznie, a agencja otrzyma dokument akredytacyjny oraz znormalizowany identyfikator, dzięki czemu rejestracja będzie widoczna publicznie.

Termin składania wniosków przez wszystkie agencje działające we Wspólnocie Walenckiej upływa 16 października 2023 r., czyli rok po wejściu w życie dekretu.

Czy będą kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Odpowiedź brzmi: tak, a za nieprzestrzeganie przepisów może zostać nałożona sankcja przez właściwy organ publiczny. Ponadto może ustalać wytyczne, kontrolować czy warunki wniosku są spełnione i zachowane, informować i dawać publiczny dostęp do danych w rejestrze, a także wydawać zaświadczenia.

Uwaga: Niniejszy rejestr jest regulowany przez DEKRET 98/2022, z 29 lipca, Consell, który reguluje Rejestr Pośredników w Nieruchomościach Wspólnoty Walenckiej i wymagania dotyczące rejestracji, które wejdą w życie 16 października 2022 r.

Related Posts