nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Weet u wat de garanties zijn voor een nieuwbouwwoning?

Er zijn twee verschillende soorten garanties voor kopers van een nieuwbouwwoning

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning beschikt de koper over de garanties van een woning waarin de Spaanse planning- en bouwwet, Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) voorziet, doorgaans “Tienjarige garanties” genoemd, evenals andere soort garanties voorzien in het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

Garanties van de Ley de Ordenación de la Edificación – Seguro Decenal (tienjarige verzekering)

In de garanties van een woning die zijn opgenomen in de Spaanse planning- en bouwwet (LOE) zijn drie verschillende garantietermijnen vastgesteld, afhankelijk van het soort gebreken aan de woning:

  • Een eerste periode van tien jaar om structurele gebreken te garanderen. Dit zijn de ernstigste gebreken die de mechanische weerstand en de stabiliteit van het gebouw aantasten, zoals vloerplaten, de structuur, de dragende muren, enz.
  • Een tweede periode van drie jaar als garantie voor gebreken aan het gebouw die de bewoonbaarheid ervan aantasten, zoals bijvoorbeeld vocht of eventuele gebreken aan water-, gas- of elektriciteitsinstallaties, enz.
  • Eén derde van een jaar om gebreken in de afwerking van de woning te garanderen, zoals bijvoorbeeld gebreken in het schilderwerk, afbladderen van tegels, enz.

De bouwer, de architect of de bouwkundig opzichter (afhankelijk van hun respectieve verantwoordelijkheden) zijn verplicht een verzekering af te sluiten om deze schade te dekken. Dit is de zogenaamde tienjaarlijkse verzekering. Wees echter voorzichtig, want de garantievoorwaarden van een woning gaan niet in op het moment dat de koper de woning koopt, maar wanneer het opleveringscertificaat wordt ondertekend en de woning door de bouwer aan de projectontwikkelaar wordt overgedragen.

Garanties van een woning voorzien in het Spaanse Burgerlijk Wetboek

Met betrekking tot de garanties die in het Spaanse Burgerlijk Wetboek voor kopers van woningen zijn vastgesteld, wordt er eveneens onderscheid gemaakt tussen twee verschillende termijnen naargelang het gebrek dat zich kan voordoen, en deze termijnen gelden zowel voor nieuwe als voor bestaande woningen:

  • Ten eerste, een zeer korte periode van zes maanden om defecten of verborgen gebreken aan te kaarten die het huis kan hebben en waarvan de koper niet op de hoogte is gesteld. Want als hij dit had geweten, dan zou dit zijn beslissing om te kopen hebben beïnvloed.
  • Ten tweede, een periode van vijf jaar vanaf het moment dat de koop van de woning is officieel is gesloten. Een garantie wordt gegeven voor de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper, die verplicht is het onroerend goed op te leveren met de in het contract overeengekomen kenmerken, met inbegrip van de bouwspecificaties en -plannen, en in perfecte staat van bewoonbaarheid.

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat deze in goede staat verkeert. Het is belangrijk om bij de aankoop van een nieuw huis goed advies in te winnen en geen overhaaste beslissing te nemen. Als u wilt weten wat de garanties zijn van een nieuwbouwwoning, neem dan contact op met onze professionals. Bij Imont Legal & Taxes hebben we advocaten die gespecialiseerd zijn in internationaal onroerend goed recht, die u op professionele wijze kunnen adviseren.

Related Posts