nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Wat u moet weten over inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje

De onroerendgoedbelasting c.q. grondbelasting (IBI) en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR) behoren tot de meest voorkomende belastingen die in Spanje worden betaald door buitenlanders die een woning in Spanje bezitten en er minder dan 183 dagen per jaar wonen.

Maar kent u de belangrijkste feiten over IRNR? In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over deze laatste belasting.

Welke informatie is opgenomen in de belastingaangifte?

De volgende informatie is opgenomen in de belastingaangifte:

– Persoonlijke informatie.

– Fiscaal identificatienummer (NIE).

– Alle details over de woning.

– Bankrekening in Spanje voor automatische incasso.

Hoe wordt de IRNR-belastinggrondslag berekend?

De belastingvoet wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed, met toepassing van 1,1% – indien de kadastrale waarde in de afgelopen 10 jaar is herzien, of 2% – indien dat niet het geval is.

Wat is de kadastrale waarde en waar kunt u die vinden?

De kadastrale waarde is de geldelijke waarde die door de overheid aan het onroerend goed wordt toegekend op basis van verschillende criteria. Dit is meestal lager dan de marktwaarde.

De kadastrale waarde is te vinden op de belastingaanslagen van de onroerendgoedbelasting (IBI). Als u een IBI met automatische incasso hebt, kunt u het ontvangstbewijs downloaden via internetbankieren.

Wat kan worden gedaan als er geen kadastrale waarde is?

Indien de kadastrale waarde nog niet beschikbaar is, wordt de belastbare bedrag berekend door de marktwaarde van de desbetreffende woning te delen door 2 en 1,1% toe te passen.

Het toegepaste belastingtarief

De belastingtarieven liggen tussen 19 % (voor inwoners van de Europese Unie, ook IJsland, Noorwegen of Liechtenstein) en 24 % (voor inwoners van andere landen).

Residencia (verblijfplaats) betekent niet verblijfsvergunning, maar de plaats waar u meer dan 183 dagen per jaar verblijft. Een burger uit Zweden die in Australië woont, zou bijvoorbeeld worden belast tegen een tarief van 24%.

Wat zijn uw belastingtermijnen?

U kunt uw belastingaangifte indienen gedurende het gehele kalenderjaar volgend op de belastingvervaldatum, normaal gesproken van april tot december.

U kunt tot half december aangifte doen via automatische incasso. U hebt tot 31 december van het lopende jaar de tijd om verschuldigde belasting in te dienen als u géén automatische incasso heeft.

Maar is het mogelijk om belasting te betalen via automatische incasso op een buitenlandse rekening? Op dit moment niet. De Spaanse belastingdienst staat momenteel alleen automatische afschrijvingen van de belasting via een Spaanse bankrekening toe.

Wanneer wordt de belasting van de rekening afgeschreven?

De IRNR-belasting wordt afgeschreven op 31 december, als die dag op een werkdag valt. Anders op 1 of 2 januari.

Welke belasting wordt betaald in het jaar van aankoop of verkoop van een onroerend goed?

Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR) wordt altijd betaald in het jaar van aankoop of verkoop van het onroerend goed naar rato van het aantal dagen dat het in bezit is geweest.

Ten slotte moet u weten dat u, als u niet op tijd aangifte doet, het mogelijk is om de formulieren van voorgaande jaren in te dienen.

Dit is dus de leidraad om de IRNR-belasting op de meest geschikte manier te betalen. Als u nog meer vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze advocaten via https://www.imontlegal.com/.

Onze fiscalisten, gespecialiseerd in internationaal vastgoedrecht, bieden u de beste financiële begeleiding, kunnen uw vragen beantwoorden en ondersteunen u te allen tijde.

Related Posts