nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Verkoopfacturen van zelfstandig ondernemers in Spanje. Toepassing van voorheffing of inkomstenbelasting (IRPF).

Als u een zelfstandig ondernemer bent die inkomsten genereert uit de uitoefening van uw beroepsactiviteit op Spaans grondgebied, moet u er rekening mee houden dat uw verkoopfacturen inkomstenbelasting (IRPF) moeten bevatten. We hebben het over wat de Spaanse belastingdienst «inkomsten uit economische activiteiten» noemt.

Normen bij verkoopfacturen

 Een voorheffing of IRPF van 7 % of 15 % verschijnt op uw verkoopfacturen wanneer u aan de volgende criteria of normen voldoet:

  1. Als u een beroepsmatige, artistieke of sportieve activiteit uitoefent. Om precies te zijn, afhankelijk van de soort activiteit die u uitoefent, verwerkt uw belastingadviseur uw aanmelding bij de Spaanse belastingdienst op een aangifteformulier 036 of 037 waarin uw activiteit wordt omschreven. Dit is het moment waarop u aan de belastingdienst aangeeft of uw beroepsactiviteit geclassificeerd is of beschouwd wordt als een beroepsactiviteit die ervoor zorgt dat uw verkoopfacturen onderhevig zijn aan een voorheffing of inkomstenbelasting.
  2. Als professional factureert u uw klanten welke Spaanse bedrijven of zelfstandigen zijn.

Als u aan deze twee normen voldoet, moet u bij iedere uitgifte van een verkoopfactuur een voorheffing van 7 % of 15 % toepassen.

Als uitgangspunt geldt een algemeen voorheffingspercentage of IRPF van 15%. Echter, nieuwe zelfstandigen kunnen in het eerste jaar van aanmelding en in de daaropvolgende twee jaar van activiteit een verlaagde voorheffing van 7% toepassen.

Hoe wordt deze voorheffing van 7% of 15% inkomstenbelasting op de verkoopfacturen weergegeven?

Het IRPF-bedrag is een negatief bedrag op uw verkoopfactuur. Uw klant betaalt u dit bedrag niet. U int dit geld niet bij uw klant, want hij is verplicht dit bedrag te reserveren en op kwartaalbasis op zijn naam aan de belastingdienst te betalen als voorschot op zijn inkomstenbelasting.

Met andere woorden, in de periode van april tot juni wanneer u uw jaarlijkse inkomstenbelasting indient, krijgt u een lager te betalen bedrag dat u, na aftrek van het geld dat uw cliënt voor u reeds heeft afgedragen, aan de belastingdienst moet betalen voor uw beroepsactiviteit.

“Bereken dit bedrag nu niet aan uw klant, want het  is een voorschot dat hij voor u aan de Spaanse belastingdienst betaalt, een voorschot voor uw toekomstige inkomstenbelasting.”

Laten we een eenvoudig voorbeeld geven:

Als u een dienst verricht voor uw klant die een bedrijf of een zelfstandige is, voor een bedrag van €1.000, zou uw factuur er als volgt uitzien:

Belastbaar inkomen: +1.000,00 €

 

+ BTW (21 %): +210,00 €
-voorheffing (15 %): – 150,00 €
Totaal te betalen factuur: +1.060,00 €

Wanneer uw belastingadviseur uw jaarlijkse IRPF in de Mod 100 (Inkomstenbelasting) opmaakt, zal hij u aangeven dat het te betalen bedrag zal worden verminderd met de €150,00 aan voorheffingen die uw klant reeds voor u heeft betaald.

Wilt u meer weten over uw boekhouding als professional of zelfstandige, raadpleeg dan de advocaten en belastingadviseurs van Imont Legal & Taxes. Onze ervaring, deskundig werk en persoonlijke benadering van onze klanten is ons keurmerk.

Related Posts