nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Testamentenregister

Testamentenregister

In Spanje hebben we een centraal testamentenregister, het Testamentenregister, waarin de verschillende testamenten die we tijdens ons leven ondertekenen, worden geregistreerd, zodat er bewijs is van hun bestaan in de toekomst, d.w.z. na het overlijden van de persoon die het testament heeft gemaakt.

De laatste wilsbeschikking en testament zijn de verklaringen die aantonen wanneer en waar het testament is ondertekend, en voor erfenisdoeleinden moet alleen rekening worden gehouden met het laatst ondertekende testament.

Om de verklaringen van erfrecht te kunnen opvragen, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

  • De persoon moet overleden zijn, aangezien dergelijke akten niet kunnen worden aangevraagd zonder de overeenkomstige overlijdensakte.
  • Er moeten ten minste 15 dagen zijn verstreken sinds het overlijden

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan iedereen deze akten persoonlijk of online aanvragen.

De akten worden afgegeven in de territoriale bureaus van het ministerie van Justitie van de autonome regio’s (met uitzondering van Madrid) en de akte wordt, na overlegging van de relevante documentatie, meestal terzelfder tijd verkregen.

Het is van essentieel belang over dit certificaat te beschikken om in Spanje een erfenisprocedure te kunnen voeren, aangezien het de wijze vaststelt waarop deze procedure wordt uitgevoerd, hetzij als testamentaire erfopvolging, hetzij als erfopvolging bij versterf.

Related Posts