nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Startups Wet: het leven van digitale nomaden in Spanje

Met het nieuwe visum komen er steeds meer internationale burgers.

Spanje keurt een nieuw “Digital Nomad” visum goed. Dit betekent absoluut een grote stimulans voor de internationale technologiesector en de woningbouwsector in Spanje.

De Spaanse Startups Wet treedt op 1 januari 2023 in werking

Deze nieuwe wet introduceert belastingvoordelen voor internationale investeerders en ondernemers, telewerk voor buitenlanders en andere initiatieven om digitaal talent in ons land aan te trekken en in ons land te houden.

Het is een flinke oppepper voor de Spaanse vastgoedmarkt, vooral in gebieden met een toeristische bestemming. Ons klimaat, zon, zee, strand… zorgen in onze kustgebieden – Costa Blanca, Costa Cálida-, voor de grote vraag van buitenlanders om een huis te kopen.

Op 3 november werd in Spanje de Startups Wet goedgekeurd die op 1 januari 2023 in werking zal treden en tot doel heeft van Spanje een centrum voor ondernemerschap te maken en investeringen aan te trekken.

Minimale verhoging van 20 % over de investering

De voorgestelde business case is dat er over drie jaar, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, een minimale verhoging van 20 % behaald kan worden ten opzichte van de huidige investeringen in de ondernemings- en de woningbouwsector.

Fiscale voordelen

De Startups Wet omvat belangrijke belastingregelingen, neemt bureaucratische hindernissen weg en versoepelt procedures om de oprichting van en investeringen in startende techbedrijven aan te moedigen.

Tevens integreert de wet belangrijke maatregelen om internationaal en nationaal talent aan te trekken en terug te winnen door de vestiging van telewerkers en digitale nomaden in Spanje te stimuleren.

Het doel is een flexibelere procedure in het leven te roepen zodat digitale nomaden (zowel ondernemers als telewerkers) die naar Spanje willen verhuizen met een soepeler procedure te maken krijgen bij het verkrijgen van hun visum en verblijfsvergunning. Voor hen zal een speciale belastingregeling gelden. Ook is er geopperd dat Spanjaarden die ten minste vijf jaar niet in Spanje hebben gewoond (en die naar Spanje willen terugkeren om te telewerken) voor deze maatregel in aanmerking zouden komen.

Niet alleen zorgt de regeling voor verlaging van het belastingtarief voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen van het algemene tarief van 25 % tot 15 % in de eerste vier jaar vanaf het moment dat de belastingvoet positief is, maar ook vergemakkelijkt deze regeling het gebruik van aandelenopties als een vorm van omzet, want de belastingvrijstelling ervan wordt van 12.000 naar 50.000 euro per jaar verhoogd en de belastingheffing erop wordt uitgesteld totdat deze in geld omgezet worden, hetzij door de verkoop van de aandelen, hetzij door een beursgang. Evenzo worden de voorwaarden voor het genereren van eigen aandelen in naamloze vennootschappen versoepeld.

Daarnaast verhoogt de Startups Wet de maximale belastingvermindering voor investeringen in nieuwe of recent opgerichte ondernemingen van 60.000 naar 100.000 euro per jaar. Dit is een fiscale stimuleringsmaatregel waarvan investeerders en ondernemers kunnen profiteren. Verder gaat het inhoudingspercentage van 30 % naar 50 % en geldt een periode van vijf jaar waarin een startende onderneming als een nieuw bedrijf zal worden beschouwd (tot wel zeven jaar in bepaalde sectoren).

Visumvereisten

  • Werknemers moeten ten minste één jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever en ten minste drie jaar ervaring hebben.
  • Ten minste 80 % van hun inkomsten moeten afkomstig zijn van deze buitenlandse onderneming waarvoor ze op afstand werken (ze kunnen namelijk met dit type visum niet voor een Spaanse onderneming werken).
  • Dat de telewerker die dit type verblijfvergunning aanvraagt niet uit de Europese Economische Ruimte afkomstig is (of ten minste de laatste vijf jaar niet in de Europese Economische Ruimte heeft gewoond).
  • Waarschijnlijk zal de geldigheidsduur ervan aanvankelijk één jaar zijn en daarna kan er worden verlengd (waarschijnlijk met twee jaar, zoals de niet-lucratieve verblijfsvergunning).
  • Verklaring Omtrent het Gedrag. Andere vereisten zijn dat de aanvrager geen inreisverbod voor Spanje heeft en een particuliere ziektekostenverzekering moet hebben.

Related Posts