nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Nieuwe belasting voor vermogende particulieren: voor wie is deze belasting bedoeld?

Op 27 december 2022 is in het Spaanse Staatsblad de nieuwe wet 38/2022 bekendgemaakt, die onder meer een nieuwe tijdelijke solidariteitsbelasting op grote vermogens in het leven heeft geroepen die van groot belang kan zijn voor het aantrekken van nieuwe inwoners met grote vermogens naar ons land of voor de aankoop van luxe woningen door niet-ingezetenen.

Het is een staatsbelasting, die niet is overgedragen aan de autonome gemeenschappen, en is zeer omstreden omdat zij een aanvulling vormt op de vermogensbelasting en de belastingvoordelen tenietdoet van de autonome gemeenschappen die hadden besloten laatstgenoemde belasting vrij te stellen om nieuwe inwoners met grote vermogens naar hun regio’s aan te trekken.

Bovendien is de onlangs goedgekeurde belasting op 31 december van elk jaar verschuldigd, wat betekent dat zij gevolgen heeft voor 2022. Dit feit is voorgelegd aan het hooggerechtshof dat zich moet uitspreken over de volgende vraag, die voor het hooggerechtshof van belang is: “om te bepalen of het in strijd is met het beginsel van niet-terugwerkende kracht om een belasting te heffen in hetzelfde boekjaar waarin de regelgevende wet in werking treedt, waarvan het belastingtijdvak het kalenderjaar is en die wordt geheven op de laatste dag van het kalenderjaar, wanneer die inwerkingtreding plaatsvond vóór de datum van heffing”.

Ongeacht de uitspraak van het hooggerechtshof is het onze taak als vastgoedadvocaten in Murcia, Costa Blanca en Madrid om onze cliënten te informeren over de fiscale gevolgen van deze nieuwe belasting gezien de waarde van de eigendommen en de residentieaanvragen van mensen met grote vermogens.

Deze nieuwe belasting van persoonlijke aard en als aanvulling op de vermogensbelasting wordt geheven op het nettovermogen van particulieren van meer dan 3.000.000 euro.

Daarom zijn alle residenten in Spanje die een wereldwijd netto vermogen bezitten met een waarde van meer dan 3.000.000 onbeperkt belastingplichtig. En alle niet-residenten met vermogen in Spanje die meer dan dit bedrag bezitten zijn beperkt belastingplichtig.

Het netto vermogen zal worden bepaald door het verschil tussen de waarde van de goederen en rechten waarvan de belastingplichtige eigenaar is en de reële kosten en lasten, zodra de waarde van de respectieve goederen of rechten en de persoonlijke schulden of verplichtingen waarvoor de belastingplichtige aansprakelijk is, vermindert.

Zodra het netto vermogen is vastgesteld, geldt er voor onbeperkt belastingplichtigen een vrijstelling van minimaal 700.000 euro (geldt alleen voor residenten en niet voor niet-residenten) en tot op maximum van 300.000 euro extra  voor residenten in Spanje voor hun hoofdwoning.

Het verkregen bedrag vormt de belastingvoet waarop de volgende belastingschaal zal worden toegepast:

Werkelijke waarde

Tot euro’s

Bedrag

Euro’s

Resterende werkelijke waarde

Tot euro’s

Geldend tarief

Percentage

0,00

0,00 3.000.000,00 0,00

3.000.000,00

0,00 2.347.998,03 1,7
5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03

2,1

10.695.996,06 152.223,93 Hierna

3,5

De verschuldigde belasting mag, samen met de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting, niet meer bedragen dan 60% van de som van de belastingvoet voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de onbeperkte belastingplichtigheid.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen, kan de belastingplichtige het bedrag van de werkelijk betaalde vermogensbelasting in mindering brengen op het voor deze belasting verschuldigde bedrag.

Zoals we hierboven hebben aangegeven, zullen de belastingvoordelen van de autonome gemeenschappen die vrijstellingen van vermogensbelasting hebben goedgekeurd, hierdoor komen te vervallen.

Gelet op het bovenstaande, gezien de relevantie ervan voor belastingplichtigen met grote vermogens, raden we deze belastingplichtigen vanuit Imont Legal & Taxes aan een beroep te doen op onze vastgoedadvocaten voor de berekening van de waarde van hun vermogen en de vermogensbelasting en deze nieuwe solidariteitsbelasting voor vermogende particulieren.

Als et hooggerechtshof de uitvoering van de belasting voor het boekjaar 2022 definitief onwettig acht, hebben de belastingplichtigen tot 31 december 2023 de tijd om hun fiscale situatie te plannen en de betaling van deze belastingen zoveel mogelijk te vermijden. Een afspraak met uw onroerend goed advocaat in Spanje is dus zeer noodzakelijk.

Related Posts