nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

MEERWAARDE

MEERWAARDE: ACTIEPLAN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF TEGEN DE MEERWAARDEBELASTING, GEVOLGEN VOOR BURGERS EN REACTIE VAN DE
REGERING.

MEERWAARDE, Actieplan van het Grondwettelijk Hof tegen de meerwaardebelasting

Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft aangekondigd dat er binnenkort een uitspraak gepubliceerd gaat worden die luidt dat de meerwaardebelasting afgeschaft gaat worden, aangezien de berekeningsmethode die de wetgevers hanteren als ongrondwettelijk beschouwd wordt.

Mogelijk gevolgen van de uitspraak.

De afschaffing van deze belasting betekent een aanzienlijke besparing voor degenen die een woning verkopen, erven of schenken, die op dit moment verplicht zijn om deze belasting af te dragen aan de gemeenten, maar betekent ook een benadeling voor alle
Spaanse gemeenten, waar deze belasting een grote financieringsbron is

Reactie van de regering

Om de eventuele gevolgen, door de afschaffing van de belasting, voor de financiering van de gemeenten tegen te gaan, heeft de regering aangekondigd dat een wetsontwerp voor een wetswijziging aan het maken is om de grondwettigheid van de
meerwaardebelasting te garanderen.

Gevolgen voor de personen die een woning verkopen, erven of schenken of op het punt staan dit te doen.

Er moet een paar dagen afgewacht worden om de volledige tekst van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en de wijziging in de regelgeving die de regering heeft aangekondigt te bekijken in hoeverre deze wettelijke veranderingen gevolgen zullen
hebben voor personen die in Spanje een woning verkopen, schenken of erven.

Gevolgen voor personen die hun woning in Spanje reeds verkocht, geschonek of geërfd hebben

Tevens heeft het Grondwettelijk Hof geprobeerd om de nadelige effecten voor de gemeenten in te dammen, waarbij het heeft aangegeven dat de eventuele nietigverklaring van deze belasting niet met terugwerkende kracht is, dat wil zeggen, dat
dit niet van toepassing is op de meerwaardebelasting die reeds betaald is.

Ten aanzien van de belastingen die reeds betaald zijn, worden er twee veronderstelde onderscheidingen gemaakt. Aan de ene kant zijn er gevallen waarbij de betaling van deze belasting door de gemeente per brief is aangemaakt waarbij, als er na de betaling
meer dan een maand verstreken is, er geen beroep meer op kan worden gedaan. Maar er zijn ook gevallen waarbij de burgers zelf aangifte van de belasting bij de gemeenten, hebben gedaan en hier is het waar er twijfels bestaan met betrekking tot de mogelijkheid om hier een beroep op de doen.

Related Posts