nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Laatste update over tijdelijk verblijf in Spanje: minimale verblijfsperiode afgeschaft

Voor de verlenging van de tijdelijke verblijfsvergunning geldt voorlopig niet meer de minimale verblijfsperiode in Spanje van zes maanden binnen een kalenderjaar.

Tot nu toe moesten buitenlanders die hun verblijf in Spanje wilden verlengen, bewijzen dat ze ten minste zes maanden in een periode van een jaar binnen de Spaanse grenzen hadden gewoond. Deze vereiste werd geregeld in artikel 162, lid 2, onder e), van de Verordening van de Spaanse Organieke Wet 4/2000 betreffende de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie, na de hervorming ervan door de Organieke Wet 2/2009.

Maar op 20 juni trok het Hooggerechtshof de vereiste in om binnen een kalenderjaar minimaal 6 maanden in dit land te verblijven. Dit vanwege een conflict in de regelgeving. Naar verluidt hebben de rechters van het Hooggerechtshof deze vereiste ingetrokken, nadat ze beoordeelden dat de beperking van het fundamentele recht op vrij verkeer en verblijf van personen is voorbehouden aan een norm met de rang van een organieke wet of een verdrag. En door een dergelijke beperking niet op te nemen in een norm van een dergelijk niveau, verklaarden ze de vereiste voor de verlenging van een tijdelijk verblijf in Spanje nietig.

Het Hooggerechtshof bevestigt de verlenging van de tijdelijke verblijfsvergunning in Spanje na een verblijf in het buitenland.

Kortom, het Hooggerechtshof concludeert dat het vertrek van een buitenlander van het Spaanse grondgebied gedurende de periode van zes maanden in een jaar niet de mogelijkheid kan wegnemen om de verblijfsvergunning i Spanje te verlengen, omdat de regelgeving voor vreemdelingenzaken geen van haar voorschriften een dergelijke verplichting bevat.

 

Desondanks blijven we bij Imont degenen die hun tijdelijke verblijfsvergunning in Spanje in de nabije toekomst willen verlengen, aanmoedigen om te blijven voldoen aan de minimale verblijfsperioden in ons land, zoals ze tot nu toe hebben gedaan, omdat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze fout in de Spaanse Vreemdelingenwet gecorrigeerd wordt.

Related Posts