nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Inkomstenbelasting Natuurlijke Personen of Niet-ingezetenenbelasting. ¿Welke belasting moet ik indienen?

IRPF of IRNR: een belangrijke beslissing wanneer we aan onze belastingplicht willen voldoen. Als in ons land weer de tijd aanbreekt om belastingaangifte te doen, wordt het belang van deze klus weer relevant.

Daarom we moeten er rekening mee houden dat er veel mensen zijn die voor de eerste keer op Spaans grondgebied een woning kopen. Dit feit alleen al verplicht de koper om bepaalde belastingen in Spanje af te dragen en deze weet vaak niet welke belastingen er afgedragen moeten worden.

Het advocatenkantoor en de criteria om belasting af te dragen

Een goed advocatenkantoor met fiscale specialisten op onroerend goed gebied moet op een betrouwbare, duidelijke en efficiënte manier advies geven aan buitenlanders die woningen in Spanje kopen. En alle natuurlijke of juridische personen die niet-ingezetenen zijn in ons land moeten niet-ingezetenenbelasting, of IRNR, betalen. Maar als deze persoon beschouwd wordt als ingezetene, dan zal hij inkomstenbelasting, oftewel IRPF, moeten afdragen.

Bij het internationale onroerend goedrecht is de niet-ingezetenenbelasting dan ook van groot belang.

Een advocaat in Spanje, zoals ook een goed advocaat voor buitenlanders, moet weten hoe hij deze onduidelijkheden tackelt.

Daar moet aan toegevoegd worden dat de persoon ook onroerendgoedbelasting of IBI af moet dragen. De Spaanse gemeentehuizen zijn verantwoordelijk voor het innen van deze belasting.

In gebieden met veel actief toerisme en koop en verkoop van onroerend goed is dit een kwestie van groot belang. Daarom behoort een advocatenkantoor in Madrid dat gespecialiseerd is in burger-, belasting- en onroerendgoedrecht te weten hoe deze zaken op correcte wijze afgehandeld moeten worden.

Maar ook in andere gebieden die in dit opzicht veel bedrijvigheid kennen moeten er advocaten beschikbaar zijn die een gedegen kennis over deze zaken hebben. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor in Alicante of een advocatenkantoor aan de Costa Blanca. In deze geografische gebieden is de koop van onroerend goed door buitenlanders ontzettend toegenomen.

Van 6 april tot 30 juni moeten de ingezetenen van Spanje hun inkomstenbelasting, ofwel IRPF, betalen. Desalniettemin, loopt het termijn van niet-ingezetenen om hun niet-ingezetenenbelasting, ofwel IRNR te betalen tot 31 december 2022. Ziehier wederom het belang om erachter te komen tussen welke van de twee verplichte belastingen gekozen moet gaan worden.

De onroerend goedrecht advocaat en de het afdragen van  belasting

Een advocaat, online of face-to-face, hoort te weten hoe hij ons met zijn wijsheid kan adviseren welke van deze twee belastingen, IRPF of IRNR, we moeten afdragen.

En om te weten te komen welke van de twee belastingen we moeten betalen, moeten we letten op het begrip “fysieke woonplaats”, vastgesteld in de Spaanse wet Ley 35/2006 m.b.t. de IRPF. In het artikel 9.1 van deze wet is bepaald de belastingplichtige hun “gewone verblijfplaats” in Spanje is als:

  • de persoon meer dan 183 dagen op Spaans grondgebied verblijft gedurende hetzelfde kalenderjaar. Tenzij de belastingbetaler kan aantonen dat zijn fiscale woonplaats in een ander land is. Als dat land als belastingparadijs beschouwd wordt, dan kan de Spaanse belastingdienst eisen dat de natuurlijke persoon aantoont dat hij 183 dagen in dat land verblijft gedurende hetzelfde kalenderjaar. De verblijven van culturele en humanitaire aard overeengekomen met de Spaanse overheid tellen niet mee bij deze berekeningen.
  • De hoofdkern van zijn economische belangen (of het nu direct of indirect is) is in Spanje. Er wordt ook vanuit gegaan dat de belastingplichtige zijn gewone verblijfplaats op Spaans grondgebied heeft wanneer hier ook zijn wettige echtgenoot woont en de minderjarige kinderen die afhankelijk van deze persoon zijn.

Daarom is het meest doorslaggevende criterium het verblijf van meer dan 183 dagen per kalenderjaar op Spaans grondgebied. Dus:

  • Verblijf MINDER dan 183 dagen NIET-INGEZETENENBELASTING
  • Verblijf MEER dan 183 dagen INKOMSTENBELASTING

Opmerking: Wanneer de periode van verblijf eenmaal vastgesteld is en welke belasting er afgedragen moet worden, is dit van invloed op het gehele jaar. In het geval van de inkomstenbelasting zal er belasting moeten worden betaald over het wereldwijd ontvangen inkomen  van het gehele jaar.

De advocaat met onroerendgoedtransacties en de toepassing van de norm

Een advocaat die gespecialiseerd is in fiscale en onroerend goed kwesties, en ook een immigratieadvocaat, moet de toepassing van de praktische uitvoering kennen van de Spaanse wet 35/2006. Enkele praktische voorbeelden hiervan die zich voor kunnen doen:

  • Als de belastingplichtige minder dan 183 dagen in Spanje verblijft gedurende hetzelfde kalenderjaar, dan moet er niet-ingezetenenbelasting, IRNR, afgedragen worden. Ditzelfde wordt toepast bij Spaanse ingezetenen die van land van verblijf zijn veranderd en in Spanje verblijven gedurende een periode minder dan 183 dagen. En beide gevallen moet de niet-ingezetene in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van het andere land.
  • Als de belastingplichtige een verblijfsvergunning in Spanje heeft verkregen, maar hetzelfde kalenderjaar minder dan 183 dagen in het land is verbleven, dan moet hij de IRNR afdragen. In zijn land van herkomst moet hij dan de inkomstenbelasting over het hele jaar indienen.
  • Als de belastingplichtige daarentegen zijn verblijfsvergunning heeft verkregen en meer dan 183 dagen in Spanje verbleef gedurende het kalenderjaar, in dat geval moet hij dan wel inkomstenbelastingen betalen over al zijn inkomsten, inclusief de inkomsten uit het land van herkomst.

Dit zijn dus de criteria om precies te vast te stellen of er IRPF of IRNR ingediend moet worden. Een advocaat van Imont Legal & Taxes in Madrid, als wel een advocaat van Imont Legal in Murcia. kan deze toepassen, of in andere gebieden met actief toerisme en koop en verkoop van onroerend goed.

Related Posts