nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

HYPOTHEEKKOSTEN WELKE KOSTEN KAN IK TERUG EISEN?

HYPOTHEEKKOSTEN, WELKE KOSTEN KAN IK TERUG EISEN?

Bij Imont Legal & Taxes zijn we gespecialiseerd in bankrecht.

De hypothecaire aktekosten zijn de bedragen die voortvloeien uit de betaling van notariskosten, makelaarskosten, kadasterkosten en taxatiekosten die u heeft betaald bij het ondertekenen van uw hypotheek.
De Hoge Raad heeft in zijn recente arrest 35/2021 van 27 januari 2021 in het voordeel van de consument beslist door vast te stellen dat consumenten die een hypothecaire lening hebben, recht hebben op de terugbetaling van 100% van de kosten die zijn betaald voor de registratie van het onroerend goed, de bemiddeling en de taxatie, alsmede de helft van de notariskosten.

De voorwaarden voor de terugbetaling van deze kosten zijn dat de de akte van hypothecaire lening dateert van vóór de Hypotheekwet van 2019, wet 5/2019, van 15 maart, die de kredietovereenkomsten voor onroerende goederen regelt, en dat de hypotheekkostenclausule als onrechtmatig wordt beschouwd.

Nu, vanaf het voornoemde arrest, kan elke kredietnemer die de kosten die voortvloeien uit zijn hypotheek nog niet heeft teruggekregen, naar het Hof van Justitie stappen om het deel dat volgens de criteria van het Hooggerechtshof met hen overeenkomt, terugbetaald te krijgen, plus de bijbehorende wettelijke rente.

Met deze laatste uitspraak maakt de Hoge Raad een einde aan de onzekerheid over de vraag welke kosten door de consument moeten worden betaald, welke door de banken moeten worden betaald of welke kosten voor de helft moeten worden betaald.

Hypothecaire leningen van vóór 16 juni 2019:

– Kadaster-, makelaars- en taxatiekosten -> 100% bank.
– Notariskosten -> 50% consument – 50% bank.
– Zegelrecht -> 100% de consument.

Indien uw bank u bij de ondertekening van de akte van hypothecair krediet u 100% van de hypothecaire formaliseringskosten in rekening gebracht heeft, neem dan contact met ons op, wij kunnen u helpen om geld terug te krijgen dat u nooit betaald had moeten hebben.

Uw vertrouwen is ons succes.

Tot op heden hebben wij 100% van de vonnissen gewonnen waarin de terugbetaling van de afsluitkosten en het bodembeding werd gevorderd.

Het Gerecht van Eerste Aanleg nr. 16 van Murcia heeft verschillende vonnissen uitgesproken die volledig gunstig waren voor veel van onze cliënten, waarbij de nietigheid van de hypotheeklasten in de openbare akte van hypothecaire lening werd bevestigd en het bedrag van de facturen die de hypotheekakte verwerkten, werd terugbetaald.

Dit zijn enkele van onze gewonnen vonnissen over hypotheeklasten en bodembeding:

– Vonnis nr. 1471/2020 van tien oktober 2020 voortvloeiend uit procedure P.O 1217/2020 van het Gerecht van Eerste Aanleg nr. 16 van Murcia.

Onze cliënt vordert de voor de bodemclausule betaalde bedragen terug ondanks dat hij een overeenkomst met de bank had ondertekend. De bank wordt ook veroordeeld tot terugbetaling van de hypotheekkosten.

– Vonnis nr. 1299/2020 van 30 september 2020 voortvloeiend uit de procedure P.O. 1174/2019 van het Gerecht van eerste aanleg nr. 16 van Murcia.

Onze cliënt vordert meer dan 35.000 euro terug van Banco Santander voor de verdiepingsclausule en hypotheekkosten.

– Vonnis nr. 1018/2020 d.d. 23 juli 2020 voortvloeiend uit P.O. 1141/2019 van het Gerecht van eerste aanleg nr. 16 van Murcia.

Onze cliënt vordert hypotheeklasten terug.

– Vonnis nr. 223/2021 d.d. 2 februari 2021 voortvloeiend uit de procedure P.O. 1540/2019 van het Gerecht van eerste aanleg nr. 16 van Murcia.

Onze cliënt vordert de bedragen terug die zijn betaald voor de verdiepingsclausule ondanks dat hij een overeenkomst met de bank had ondertekend. De bank wordt ook veroordeeld tot terugbetaling van de hypotheekkosten.

Wij zijn er om u te helpen het geld terug te krijgen dat u toebehoort. Wij zorgen voor het hele proces, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Wat uw bank ook is, u kunt ze terugvorderen: BBVA, Santander, Bankia, La Caixa, enz…

Related Posts