nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Huisuitzetting en het belang van de ingebrekestelling

Uitzetting is de procedure waarmee iemand het bezit van een goed, in dit geval een woning, terugkrijgt. Het is zowel in het Spaanse Burgerlijk Wetboek als in de Spaanse stedelijke huurwet opgenomen.

In dit artikel behandelen we de uitzetting wegens wanbetaling van huur en de te volgen procedure.

In welke gevallen vindt uitzetting plaats?

De uitzettingsprocedure kan om verschillende redenen plaatsvinden, waarvan de meest voorkomende zijn: wanbetaling van huur, verstrijken van de huurtermijn, zoals bepaald in het contract en de stedelijke huurwet; niet-naleving van de bepalingen van het huurcontract, illegale bezetting…

Uitzettingsprocedure

Als we eenmaal met de eerste betaalachterstand van de maandelijkse huur te maken krijgen is het zeer raadzaam om de huurder eerst van de situatie op de hoogte te stellen en hem zo de kans te geven de maandelijkse betaalachterstand in te lossen.

Deze mededeling kunnen we mondeling doen, omdat we in eerste instantie tot een vriendschappelijke oplossing willen komen. Het kan natuurlijk zijn dat de wanbetaling te wijten is aan een eenmalige gebeurtenis buiten het toedoen van de huurder.

Als het ons niet gelukt is om de huurder tot betaling van de huur te bewegen, kunnen we op twee verschillende manieren actie ondernemen: de huurder opnieuw op de hoogste stellen, maar dit keer via een schriftelijke aanmaning (ingebrekestelling) met ontvangstbevestiging, in Spanje algemeen bekend als burofax. Of door rechtstreeks naar de rechter stappen.

Bij Imont Legal & Taxes raden we altijd aan de ingebrekestelling te versturen, dat wil zeggen een burofax, waarin de verschuldigde maandelijkse betalingen worden geëist binnen een bepaald termijn (meestal tussen 15 en 20 dagen). In deze aanmaning zullen we ook aangeven, en dit is zeer belangrijk, dat bij wanbetaling binnen de aangegeven termijn de huurder geen enkele kans meer zal hebben om de gerechtelijke uitzettingsvordering op te schorten.

Wat betekent het opschorten van de gerechtelijke uitzettingsvordering?

Opschorting van de uitzettingsprocedure betekent dat de huurder, zodra de uitzettingsprocedure voor de rechter is gekomen, het recht heeft de uitzetting te stoppen als hij/zij alle verschuldigde huur en andere bedragen binnen 10 dagen betaalt nadat de uitzettingsprocedure is toegelaten.

Dit betekent dat de verhuurder een flink aantal juridische kosten heeft gehad voor het instellen van de uitzettingsvordering en dat de huurder de uitzetting kan tegenhouden en de woning kan blijven huren, waarbij hij alle verschuldigde bedragen betaalt.

Zoals we al eerder hebben vermeld, is in de eerste plaats een burofax versturen dé manier om dit opschortingsrecht van de huurder om de uitzettingsvordering “op te heffen”.
Want als de huurder de burofax eenmaal ontvangen heeft en niet binnen de gestelde termijn betaald heeft en we een rechtszaak zouden moeten aanspannen, dan heeft de huurder niet langer de mogelijkheid om de uitzetting te voorkomen door alsnog de verschuldigde bedragen te betalen, omdat hij in feite die mogelijkheid al heeft gekregen in de burofax.

Door het versturen van een burofax kunnen we dus op een goedkope en snelle manier zorgen dat de huurder de verschuldigde bedragen betaalt. En in het geval dat hieraan niet wordt voldaan, kunnen we de ontruimingsprocedure starten en de bedragen vorderen. Met dezelfde procedure kunnen we dus de ontruiming van de woning verkrijgen, alsmede de betaling van alle bedragen die de huurder op het moment van het indienen van de procedure verschuldigd is en alle bedragen die in de loop van de gerechtelijke procedure zijn opgelopen.

Bij Imont Legal & Taxes hebben we als experts in vastgoedrecht ruime ervaring met het oplossen van juridische geschillen binnen het vastgoed- en appartementsrecht. Als u op zoek bent naar een advocatenkantoor dat u kan helpen bij het adviseren en begeleiden van een uitzetting, neem dan contact op met Imont Legal & Taxes. Onze ervaring, vakmanschap en persoonlijke service voor onze klanten is ons keurmerk.

Related Posts