nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Hoofdpunten van het reserveringscontract van een woning

Wanneer wordt een “voorlopig” koopcontract als een koopovereenkomst beschouwd? Als ik een aanbetaling doe voordat ik de leveringsakte onderteken, krijg ik dan mijn geld terug als de woning niet wordt gebouwd?

U heeft vast wel eens overwogen om een woning te kopen in een nieuwbouwproject of via een coöperatie die om wat voor reden dan ook uw aandacht heeft getrokken. Maar u heeft dan ook horen zeggen dat deze projectontwikkelaars er  “met uw geld ervandoor gaan” of dat ze soms de huizen niet eens afbouwen of zelfs failliet gaan. Op dat moment denkt u misschien dat het geld dat u heeft neergelegd voor uw toekomstige woning nu weggegooid geld is.

Voorlopig koopcontract of reserveringscontract

Om te starten met de aanbetalingen voorafgaand aan de koopovereenkomst, wordt meestal een voorlopig koopcontract of een reserveringscontract getekend om de aanbetalingen voor de toekomstige woning te doen.

Maar wanneer kan dit contract worden beschouwd als een koopovereenkomst? Kortom, heeft dit contract dezelfde garanties als een koopovereenkomst? Hieronder leggen we uit aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil dit contract als een daadwerkelijke koopovereenkomst worden beschouwd.

Geldigheid van het reserveringscontract

Eerst en vooral moet volgens de rechtspraak het reserveringscontract op het moment van de ondertekening blijk geven van een duidelijke en stellige intentie om in de toekomst te kopen.

En hoe kan dit aangetoond worden? Het belangrijkste is na te gaan of het contract aan de volgende eisen voldoet:

  1. Vaststelling van de zaak, oftewel de toekomstige woning.
  2. Vaststelling van de totale prijs van wat de woning zal gaan kosten.
  3. Vaststelling dat het verrichten van de aanbetalingen deel uitmaakt van de overeengekomen uiteindelijke verkoopprijs van het huis.
  4. De betalingswijze: er moet een betalingsplan worden opgesteld met datums en bedragen.

Bij het opstellen en ondertekenen van dit contract rijst een veel voorkomende twijfel: Wat gebeurt er als ik contant betaal? Zoals we hebben aangegeven, moeten zowel het bedrag als de betalingswijze in het contract worden vastgesteld.

  1. In het contract moet een verwachte datum van levering van de woning worden vermeld. Normaal gesproken valt deze datum samen met het einde van het betalingsplan en de overhandiging van de sleutels.
  2. In het contract moet een garantie voor terugbetaling van de vooruitbetaalde bedragen worden opgenomen.

Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt die duidelijke en stellige intentie om de woning in de toekomst te kopen bevestigd. Het reserveringscontract zal dus voor alle juridische doeleinden veranderen in een daadwerkelijke geperfectioneerde koopovereenkomst. Op dezelfde manier zullen de uit deze contracten voortvloeiende rechten aan u worden toegekend, samen met de juridische bescherming die deze genieten.

En u, overweegt u te investeren in een nieuwbouwproject om een huis te kopen dat nog in aanbouw is? Bij Imont Legal & Taxes helpen we u met alle procedures en begeleiden we u tijdens het aankoopproces van uw woning.

Related Posts