nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

HET TESTAMENT

HET TESTAMENT

Wij zijn er zeker van dat u op het internet veel gelezen zult hebben over testamenten, zijn ze nou wel of niet verplicht, hoe u ze moet maken en vooral dat ze waarschijnlijk veel geld kosten en dat u het beter voor later kunt laten omdat het allemaal erg ingewikkeld is.

In dit korte artikel willen wij het testament dichter bij onze cliënten brengen, als een aanbevelenswaardig en zeer toegankelijk document, om al uw zaken op orde en volgens uw laatste wens achter te laten.
We zouden willen beginnen met te vertellen wat een testament is.
Het testament is niets anders dan een document dat de verklaringen verzamelt van een persoon, erflater genaamd, om zijn/haar laatste wensen vast te leggen, of, met andere woorden, hoe en aan wie hij/zij de goederen die hij/zij bezit wil nalaten. Het testament kan echter veel meer omvatten dan een verklaring over de bestemming van goederen, aangezien het de aanwijzing van eventuele wettelijke voogden voor minderjarigen, legaten, de opneming van executeurs, enz. kan vermelden.

Hoewel het heel eenvoudig lijkt, is het altijd raadzaam om dit document voor te bereiden en op te stellen met de hulp van een advocaat, een deskundige op dit gebied, omdat het als leidraad kan dienen, niet alleen voor de specifieke bepalingen en wensen die in het testament moeten worden opgenomen, maar ook voor de gevolgen daarvan en hoe bijvoorbeeld een eventuele betwisting van het testament kan worden voorkomen.

In dit artikel zullen wij ons toespitsen op het open notarieel testament, d.w.z. het testament dat voor een notaris wordt ondertekend, waarbij moet worden opgemerkt dat wij in Spanje ook andere soorten testamenten kennen.

Welnu, om een testament te kunnen ondertekenen, moet men in Spanje rekening houden met het volgende en voldoen aan de volgende voorwaarden:

– De wettelijke leeftijd hebben
– U moet bij volledige wilsbekwaamheid zijn
– U moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart/paspoort
– Het is een persoonlijke handeling
– Het is niet verplicht

De eerste drie punten lijken vrij duidelijk, want om een testament te kunnen ondertekenen moet u meerderjarig zijn, voldoende bekwaam zijn om te begrijpen wat u ondertekent en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, Spaans of buitenlands, aangezien dit door de ondertekenende notaris moet worden gecontroleerd. Wij vermelden de twee andere punten, omdat het vragen zijn die bij veel cliënten op kantoor terugkomen, namelijk dat het testament persoonlijk moet worden ondertekend, dat wil zeggen dat u deze functie niet aan iemand kunt delegeren of gebruik kunt maken van een machtiging of een algemene of bijzondere volmacht om het testament te ondertekenen, maar dat het in persoon door de erflater moet worden ondertekend. Anderzijds is het maken van een testament in Spanje niet verplicht, hoewel het wel ten zeerste wordt aanbevolen, omdat bij het ontbreken van een testament de regels voor erfopvolging bij overlijden van toepassing zijn en het niet aan ons is om te bepalen naar wie ons vermogen gaat, maar aan de verschillende toepasselijke wetten, afhankelijk van de vraag of we al dan niet ingezetenen van Spanje zijn, de nationaliteit die we hebben, onze burgerlijke staat, enz.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het maken van een testament, maar wij willen de volgende eruit lichten:
– Vrije beschikking over ons vermogen.
– Vertrouwelijkheid en toegankelijkheid, aangezien het testament wordt ingeschreven in het Testamentenregister.
– Vermijding van een, wellicht minder gunstige erfopvolging bij versterf.
– Vermijding van betwisting van het testament.
– Betaalbare kosten
– Juridisch advies, niet alleen voor het opstellen van het testament, maar ook voor de juridische en financiële gevolgen, op het vlak van de successierechten.

Anderzijds, en om problemen in de toekomst te vermijden, raden wij u aan om met uw advocaat te spreken, die u alles kan uitleggen in verband met testamenten, erfopvolging en die al uw vragen kan beantwoorden, waarbij hij steeds de beste oplossing voor uw geval zoekt.

Related Posts