nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Kom meer te weten over de veranderingen in de nieuwe Spaanse faillissementswet

Op 6 september jl. heeft de Spaanse staatscourant BOE de faillissementshervorming gepubliceerd van de Spaanse wet 16/2022 van 5 september jongstleden, voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende kaders voor preventieve herstructurering, schuldkwijtschelding beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verbetering van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en schuldkwijtschelding. en tot wijziging van EU-richtlijn 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (herstructurerings- en insolventierichtlijn).

Deze langverwachte hervorming verandert het pre-insolventiesysteem volledig en brengt meerdere wijzigingen aan in Boek I, het boek over faillissement.

Wat is er aan de nieuwe Faillissementswet veranderd?

Een nieuw feit is ongetwijfeld dat een groot deel (boek III) gewijd is aan insolventieprocedures voor micro-ondernemingen, met als doel de insolventieprocedures in Spanje te stroomlijnen, in overeenstemming met de implementatie van de Europese richtlijn inzake herstructureringskaders, die centraal staat in de nieuwe wet.

Tevens worden er vernieuwingen ingevoerd aan het belastingvoordeel van schuldkwijtschelding (Spaanse “BEPI”), een Spaans afkorting nu de “B” voor belastingvoordeel verliest, ten gunste van EPI, omdat het de bedoeling is te benadrukken dat het gaat om “een recht van een beslastingschuldige natuurlijk persoon”. Op deze manier wordt het papierwerk makkelijker gemaakt, zoals bijvoorbeeld een nieuwe regeling voor het hoofdverblijf.

Kortom, het doel is om ervoor te zorgen dat het vermogen van de schuldenaar niet geliquideerd hoeft te worden te liquideren ter kwijtschelding van zijn schulden. Echter, hier behoudt de overheid wel haar voorrechten. De onmogelijkheid om overheidsleningen kwijt te schelden zal gehandhaafd blijven (behalve maximaal 10.000 euro voor de Spaanse Belastingdienst en nog eens 10.000 euro voor de Seguridad Social,sociale zekerheid). Bovendien is er uitdrukkelijk vastgesteld dat kredietregistratie-instanties (registers van wanbetalers) verplicht zijn om de informatie van kwijtgescholden personen up te daten, zodat deze personen weer leningen voor financiering aan kunnen vragen.

Zo ziet een doorstart eruit na de faillissementshervorming

Met andere woorden, deze hervorming heeft tot veranderingen in ons doorstartsysteem geleid en zodoende tot de erkenning van het daadwerkelijk recht op een doorstart. Uiteraard moeten we logischerwijze eerst nagaan of we aan de voorwaarden voldoen. Maar betekent absoluut een verdere stap voorwaarts, zeker in de omstandigheden waarin wij vandaag de dag leven. Het betekent in ieder geval een sprankje hoop, hoe klein ook.

Het doel van deze hervorming is om de problemen rond een faillissement die de vorige wet met zich meebracht te verlichten. Voor velen betekende die wet niet een echte oplossing voor de problemen die een faillissement met zich meebrengt, want die insolventieprocedures werden in overmaat ingediend en bijna 90% eindigde dan in liquidatie. Daarom hadden aan de ene kant de schuldeisers weinig of geen hoop om hun vorderingen te innen en aan de andere kant hadden de gefailleerden geen uitzicht op een doorstart.

De wet treedt in werking op 26 september 2022. Boek III (bijzondere procedure voor micro-ondernemingen) en DA 11ª [disposición adicional = aanvullende bepaling], die betrekking heeft op uitstel van betaling en gespreide betaling van belastingschulden door het AEAT[Spaanse belastingdienst], zullen op 1 januari 2023 in werking treden.

Related Posts