nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

De veranderingen in de nieuwe verkeersregels

Nieuwe snelheidslimieten in de steden en electrische steps mogen niet meer over de stoep: De veranderingen in de nieuwe verkeersregels

 

Afgelopen dinsdag heeft de Raad van Ministers belangrijke wijzigingen op het gebied van verkkersregels doorgevoerd. Zij hebben dit gedaan door middel van Real Decreto 970/2020 en Real Decreto 971/2020, die respectievelijk het algemeen verkeers- en voertuigenreglement wijzigen en anderzijds het algemeen reglement voor bestuurders wijzigen.

Nieuwe snelheidsbeperkingen in de stad en regulering van scooters

De verkeers instantie DGT zal in 2021 de maximumsnelheid in de stad verlagen tot 30 km/u.

  • 20 km/u op wegen waarbij weg en stoep één geheel vormen.
  • 30 km/h op een enkelbaansweg in elke rijrichting
  • 50 km/u op een twee of meerbaansweg per rijrichting.

Deze maatregel treedt in werking op 11 mei 2021, zes maanden na de bekendmaking ervan in het Staatsblad.

De andere belangrijke wijziging houdt in dat elektrische steps vanaf 2 januari 2021 worden beschouwd als voertuigen, waardoor ze niet meer kunnen rijden op trottoirs of in voetgangersgebieden, interlokale wegen, autosnelwegen of snelwegen binnen steden en stadstunnels. Als ze dat wel doen kunnen ze daar een boete voor krijgen van maximaal 200 euro.

Verder zullen ze zich moeten houden aan de verkeersregels zoals alle andere voertuigen – ze zullen blaasesten moeten ondergaan en het dragen van koptelefoon en dergelijke is verboden.

Voor het besturen van deze voertuigen is geen rijbewijs nodig, maar u moet wel een certificaat hebben waarin staat dat u aan de nodige technische eisen voldoet.

In de praktijk zullen deze certificaten worden afgegeven door de fabrikanten en de verkopers. Er zal ook een een classificatie nodig zijn dat door de DGT zal worden opgesteld.

Deze maatregel zal in werking treden twee jaar nadat het DGT deze handleiding in het BOE heeft gepubliceerd.

Een andere belangrijke nieuwigheid van de hervorming van de verkeerswet is dat er zwaardere straffen worden opgelegd aan roekeloze bestuurders:

  • Gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur: rijden terwijl je de mobiele telefoon met één hand vasthoudt kost nu zes punten.
  • Het niet gebruiken van de veiligheidsgordel, de helm in het geval van motorfietsen en kinderzitjes, of het niet correct gebruiken ervan (bijvoorbeeld een helm of gordel die niet is vastgemaakt) kost vier punten.
  • Radardetectoren: het dragen van radardetectoren in het voertuig zal worden beboet met een boete van 500 EUR en zal leiden tot het verlies van drie punten, ongeacht of ze zijn ingeschakeld of uitgeschakeld..
  • Maximumsnelheid bij het inhalen: de maximumsnelheid van de weg voor het inhalen op conventionele wegen mag niet worden overschreden. Voorheen was het mogelijk om deze met 20 km/u te overschrijden.

Al deze wijzigingen zullen vanaf 2 januari van kracht zijn.

Related Posts