nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

DE GEMEENTELIJKE PLUSVALÍA (belasting op waardevermeerdering van grond)

DE GEMEENTELIJKE PLUSVALÍA (belasting op waardevermeerdering van grond)

DE GEMEENTELIJKE PLUSVALÍA

Wat is de gemeentelijke meerwaarde belasting?

De gemeentelijke meerwaarde belasting is een door de overheid toegepaste belasting die automatisch wordt geheven bij de overdracht van een stedelijk onroerend goed, onder meer door verkoop, vererving of schenking.
De belasting wordt geheven over de waardestijging van een perceel gedurende de tijd dat u eigenaar bent geweest.
Wanneer is er sprake van een waardestijging van de grond?
Er is sprake van een waardevermeerdering van een stuk grond wanneer de verkoop waarde hoger is dan de aankoop waarde.
Helaas, en als algemene regel, leidt voor de overheid elke verkoop of overdracht van eigendom tot een waardestijging van de grond, die automatisch wordt berekend volgens de tijd die is verstreken tussen het tijdstip van aankoop van het eigendom en de overdracht, en de huidige kadastrale waarde van de grond.
Om die reden zullen we altijd belasting moeten betalen.

Hoe kunnen wij aanspraak maken op de vermogenswinstbelasting?

Zoals wij reeds hebben vermeld, is de berekening die door de Administratie wordt gemaakt om de gemeentelijke meerwaardebelasting te verrekenen, gebaseerd op de verstreken tijd en de waarde van het terrein, waarbij een reeks coëfficiënten en vermenigvuldigingsfactoren wordt toegepast. De economische waarden die in de notariële akten worden toegekend, niet in aanmerking worden genomen.
Voorbeeld: We kopen een eigendom voor 100.000 euro en drie jaar later verkopen we het voor 85.000 euro. Wij zien dat er duidelijk sprake is van een economisch verlies, maar de administratie zal van ons eisen dat de belasting betaalt wordt, omdat volgens hun berekeningen en coëfficiënten de waarde van het terrein is gestegen.
Het is om al deze redenen dat uiteindelijk, na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 31 oktober 2019, is verklaard dat situaties van niet-bestaande waardestijgingen niet aan belasting kunnen worden onderworpen.
Deze uitspraak heeft geleid tot een lawine van rechtszaken om de ten onrechte betaalde belastingen terug te vorderen.
Hieronder zetten wij uiteen welke stappen moeten worden gevolgd om een dergelijke vordering in te stellen:
1- Ten eerste moet de gemeentelijke meerwaardebelasting worden betaald.
2- Eenmaal betaald, beschikt u over een termijn van één maand om het bedrag via de administratieve weg terug te eisen door middel van een bezwaar.
Het indienen van het administratieve bezwaar is een verplichte stap die voorafgaat aan de juridische stappen.
Zodra het administratief bezwaar is ingediend, heeft de administratie zes maanden de tijd om te antwoorden. Indien wij na zes maanden nog geen antwoord hebben ontvangen, is er sprake van een zogenaamd “administratief zwijgen”, hetgeen de verwerping van ons beroep impliceert. Indien zes maanden zijn verstreken zonder antwoord van de administratie (administratief zwijgen) of indien het antwoord rechtstreeks negatief is, kunnen wij dus met de volgende stap beginnen:
3- De gerechtelijke vordering, via de contentieuze-administratieve rechtspraak.
Niet alle zaken en vorderingen hebben dezelfde succes mogelijkheden. Bij Imont Legal & Taxes analyseren en evalueren wij elk geval om het succes ervan te garanderen.

Previous PostNext Post

Related Posts