nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

De annulering van de hypotheek en de inschrijving ervan in het kadaster

Het royeren (of doorhalen) van de hypotheek op naam kunnen we omschrijven als een handeling die wordt verricht om de last die op het onroerend goed drukt uit het kadaster te doen verdwijnen, zodra de hypotheekschuld bij de bank verdwijnt, met de verschillende middelen die daarvoor bestaan.

Echter, als het gaat om het royeren van een hypotheek is het belangrijk om te weten dat hiervoor twee stappen ondernomen moeten worden:

Stappenplan bij het royeren van een hypotheek

In eerste instantie moet de hypotheek geroyeerd worden, zodra u dat wilt of kunt. Dat wil zeggen, de schuld bij de bank waar we de betreffende hypotheeklening hebben afgesloten. Dit royement vindt plaats door de bank het verschuldigde bedrag te betalen.

Zodra de schuld bij de bank is afgelost, hetzij vooraf, hetzij aan het einde van de looptijd van de lening, geeft de bank een ‘schuldvrijverklaring’ af dat aantoont dat we geen schuld meer hebben bij de bank.

Met dit royement zijn we geen geld meer verschuldigd aan de bank en hebben we officieel geen hypotheek meer. In het hypotheekregister staat alleen wel nog vermeld dat we bij de aankoop van het onroerend goed een hypotheek hebben gevestigd.

Is het nu verplicht om de hypotheek bij het Kadaster royeren? Het antwoord is uiteraard “Nee, het is niet verplicht.” Maar het is wel raadzaam en wenselijk.

Daarom kunt u kiezen tussen het aanvragen van het royeren van de hypotheek bij het Kadaster of het laten staan van de woning met de inschrijving van de hypotheek, ook al is deze financieel gezien geroyeerd.

Hoe moet het royement van de hypotheek in het Kadaster worden geregistreerd?

Om het royement van de hypotheek in het kadaster te kunnen inschrijven, moet de bij de notaris ondertekende akte aan het kadaster worden overgelegd, die het royement en de vereffening van de bijbehorende belastingen bevestigt. Het is belangrijk op te merken dat de eigenaar van het onroerend goed en voormalig schuldenaar niet naar de notaris hoeft te gaan om de akte van ontbinding van de hypotheek te ondertekenen, maar alleen en uitsluitend naar de bank die de lening heeft verstrekt.

Voordelen van registratie van het royement in het Kadaster

  • Momenteel is de belasting die moet worden betaald voor het royement van de hypotheek nihil. Met andere woorden, hoewel er wel belasting aan de Spaanse belastingdienst moet worden afgedragen, hoeft dus niets te worden betaald.
  • Nu de hypotheek is afbetaald en in het register geroyeerd is, kan in de toekomst een nieuwe hypotheek worden aangevraagd.
  • De waarde van een schuldenvrije en afbetaalde woning is hoger dan een woning met een hypotheek, vooral als u van plan bent de woning in de toekomst te verkopen. Bovendien zal de toekomstige koper bij de aankoop van de woning eisen dat de schulden worden geroyeerd in het register.

Hoewel het royement (de doorhaling) van de hypotheek in het Kadaster niet verplicht is, kunnen we wel zeggen dat het zeer raadzaam is dat de hypotheek als afbetaald en schuldenvrij geregistreerd staat.

Heeft u een hypotheeklening aangevraagd en heeft u die schuld al bij de bank afbetaald? Weet u hoe u de hypotheek kunt royeren? Wilt u uw woning met hypotheek schuldenvrij maken, dan kunt u dit via Imont Legal & Taxes regelen. We staan voor u klaar om u alle nodige informatie te verstrekken en al uw twijfels weg te nemen over onze rol op belastingtechnisch niveau omtrent onroerend goed, evenals alle andere rechtsgebieden waar Imont zich mee bezig houdt.

Related Posts