nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

De 183-dagenregel

INDIEN U VANWEGE EEN LOCKDOWN IN 2020 MEER DAN ZES MAANDEN IN SPANJE VERBLIJFT, ZULT U IN SPANJE DE IRPF BELASTING AANGIFTE MOETEN VOLDOEN.

In het algemeen wordt de fiscale woonplaats in Spanje bepaald aan de hand van bepaalde criteria zoals de belastingperiodes en het kalenderjaar, en wel als volgt:

  • Ieder persoon die op Spaans grondgebied gedurende meer dan 183 dagen gedurende het kalenderjaar verblijft, ongeacht of dit één lange periode is of wordt onderbroken door sporadische afwezigheden, dit tenzij de fiscale woonplaats in een ander land wordt erkend,
  • Wanneer men in Spanje de voornaamste economische activiteiten of belangen heeft, direct of indirect.
  • Wanneer de persoon in kwestie zelf niet in Spanje woont, maar de ex-partner waarvan deze niet wettelijk gescheiden is, en eventueel de minderjarige kinderen, wél..

In de mate dat u zich in een van deze situaties bevind, zult u worden beschouwd als aansprakelijke voor inkomstenbelasting en zult u in Spanje worden belast op uw wereldwijde inkomsten”.

Er zijn twijfels gerezen over de interpretatie van de toepassing van deze verordening (artikel 9 van de wet op de inkomstenbelasting) tijdens de door de Spaanse regering op 14 maart 2020 afgekondigde staat van alarm, die tot 21 juni 2020 heeft geduurd.

Gezien deze omstandigheden, en na een bindend overleg met de Spaanse belastingdienst om te verduidelijken of een echtpaar dat in januari 2020 in Spanje iaankwam voor een verblijf van 3 maanden, maar door de lockdown niet naar huis kon terugkeren, moet worden beschouwd als Spaanse ingezetenen. Zij ontvangen geen inkomen in Spanje en brengen minder dan 6 maanden per jaar in Spanje door.

De reactie van de belastingdienst was categorisch, gezien het feit dat de dagen die dit echtpaar door de lockdown in Spanje doorbracht, zouden meetellen als fiscale residentie, waardoor ze in het jaar 2020 meer dan 183 dagen op Spaans grondgebied verbleven, ze zouden worden beschouwd als belasting verplichtigden.

In Spanje zijn raadplegingen met de Schatkist bindend, het is een procedure die de belastingbetaler de mogelijkheid biedt om een bindend besluit te nemen over de wijze waarop een regel moet worden geïnterpreteerd. In die zin zal “de raadpleger zal worden beschouwd als een inkomstenbelastingbetaler en zal hij in Spanje worden belast op zijn wereldwijde inkomsten”.

De belastingdienst maakt met de publicatie van deze raadpleging duidelijk dat elke periode die op het nationale grondgebied wordt doorgebracht, wordt meegerekend voor de verplichting om in Spanje belastingen te betalen, ongeacht of dit vrijwillig of onvrijwillig gebeurt, en lijkt een andere weg te volgen dan de aanbevelingen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), die al door verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië, zijn overgenomen, en er zij aan herinnerd dat deze aanbevelingen niet bindend zijn voor de landen die deel uitmaken van de organisatie.

In Imont Legal & Taxes worden onze deskundigen op het gebied van belastingzaken voortdurend bijgeschoold en geconfronteerd met de nieuwe uitzonderlijke fiscale omstandigheden.

Ons doel is het behandelen van de vragen die de huidige situatie oproept om de adequate nakoming van de fiscale verplichtingen van onze cliënten te verzekeren, en daarvoor bieden wij gepersonaliseerd advies in elk specifiek geval.

Related Posts