nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Belastingformulieren voor KMO’s en zelfstandigen

De belastingformulieren voor het MKB en zelfstandigen moeten bij hen algemeen bekend zijn, zodat zij aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen en niet worden bestraft.

De belastingen zijn driemaandelijks (zoals voor de BTW) of jaarlijks, en zijn gekoppeld aan de bedrijfs- en beroepsactiviteit.

In feite is de ondernemer of zelfstandige verplicht aangifte te doen, zelfs wanneer het bedrag van de activiteit nul is. In dit specifieke geval moeten de verklaringen worden ingediend als “Negatief/Nee activiteit/nul resultaat”. Dit is tot het formulier 036 voor stopzetting/annulering van de activiteit wordt ingediend.

De rechtsvorm van de KMO’s die hun inkomsten bij de belastingautoriteiten moeten aangeven, moet zijn:

 • Sociedad Anónima of S.A.
 • Limited Company, of S.L.
 • Sociedad Colectiva of S. C.
 • Sociedad Comunitaria of Sociedad en Comandita: S.B.
 • Coöperatieve vennootschap: S. Coop.

Driemaandelijkse aangiften voor zelfstandigen en het mkb

Van de belastingformulieren voor zelfstandigen en KMO’s moeten sommige op kwartaalbasis worden aangegeven. Dit zijn de volgende:

Aangiften van zelfstandigen en kmo’s over inhoudingen.

Formulier 111 van de belastingdienst wordt ingediend als de onderneming of zelfstandige:

 • Heeft werknemers onder zijn hoede.
 • Ontvangt facturen van professionals.

Formulier 115 wordt ingediend voor de inhouding van de belasting indien de onderneming of zelfstandige lokalen heeft gehuurd voor zijn beroepswerkzaamheden.

 

Verklaringen van zelfstandigen en het MKB over de resultaten.

Een percentage van het verschil tussen kosten en winst (d.w.z. van de winstmarge) wordt betaald. Dit is een voorschot op de inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, of IRPF). In dit specifieke geval moeten de formulieren 130 en 131 worden ingevuld.

KMO’s en micro-ondernemingen moeten de vennootschapsbelasting in termijnen betalen. Daartoe moet een formulier 202 worden ingediend. De data voor deze betaling in termijnen zijn als volgt:

 • Een eerste periode, van 1 tot 20 april.
 • Een tweede periode, van 1 tot 20 oktober.
 • Een derde periode, van 1 tot 20 december.

Er zij op gewezen dat deze belastingaangifte niet in juli wordt ingediend, omdat dat de datum is van de vennootschapsbelasting.

BTW-aangifte voor zelfstandigen en KMO’s

Dit is de bekendste en meest controversiële van alle driemaandelijkse belastingaangiften. Het moet op twee verschillende belastingformulieren worden ingediend:

 • Formulier 303, dat is de driemaandelijkse btw-aangifte zelf.
 • Formulier 349, voor alle intracommunautaire verrichtingen, d.w.z. verrichtingen tussen verschillende landen van de Europese Unie. Deze specifieke aangifte is het gevolg van het feit dat intracommunautaire handelingen zijn vrijgesteld van BTW.

 

Wanneer kwartaalaangiften indienen?

Kwartaalaangiften moeten worden ingediend in de volgende perioden:

 • Eerste kwartaal: van 1 april tot 20 april.
 • Tweede kwartaal: van 1 juli tot 20 juli.
 • Derde kwartaal: van 1 oktober tot 20 oktober.
 • Vierde kwartaal: van 1 januari tot 31 januari.

Om fouten met termijnen en procedures te voorkomen, moet u vertrouwen op het advies en de hulp van professionals die deskundig zijn op het gebied van belastingrecht voor het MKB en zelfstandigen.

Imont Legal & Taxes is gevestigd in Madrid, Alicante en Murcia, maar heeft dekking in heel Spanje. Een goed adviesbureau om op te rekenen als het gaat om belastingformulieren voor het MKB en zelfstandigen.

 

Andere belastingaangiften en -formulieren voor KMO’s en zelfstandigen

Van de aangiften voor zelfstandigen en KMO’s die niet elk kwartaal moeten worden ingediend, moeten de volgende worden vermeld:

 

BTW-formulier 390

Dit is de jaarlijkse samenvatting van de driemaandelijkse BTW-aangiften voor het belastingjaar, ingediend door middel van formulier 303. Deze aangifte moet tussen 1 en 30 januari van elk jaar worden ingediend.

 

Verklaringen betreffende betrekkingen met derden

Deze aangiften worden ingediend met behulp van de volgende formulieren:

 • Formulier 347. Transacties met klanten en leveranciers, voor een bedrag van meer dan 3.005,06 euro. Het wordt elk jaar in februari online ingediend.
 • Formulier 184. Dit is de verplichte samenvatting voor bepaalde entiteiten. In het bijzonder voor degenen die geacht worden in de toerekening van inkomen te zitten. Dit zijn gemeenschappen van goederen of groepen van eigenaars die, zonder eigen rechtspersoonlijkheid te bezitten, een economische activiteit uitoefenen of inkomsten ontvangen.

 

Andere belastingformulieren voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen

Andere belastingformulieren voor ondernemingen, het MKB en zelfstandigen zijn:

 • Formulier 181. Inlichtingenformulier over leningen en kredieten, alsmede over financiële transacties met onroerend goed. Het wordt ingediend van 1 tot 31 januari.
 • Formulier 720. Jaarlijkse aangifte van informatie over in het buitenland gelegen activa en rechten. Alleen in te dienen bij overschrijding van bepaalde maxima die in de huidige verordeningen zijn vastgesteld. De termijn loopt van 1 januari tot en met 31 maart.

Hoe doet u belastingaangifte voor KMO’s en zelfstandigen?

Belastingaangiften voor KMO’s en zelfstandigen moeten op de juiste datum en binnen de termijn worden ingediend. Doet u dit niet, dan zal de belastingdienst boetes opleggen.

Om fouten te vermijden, moet u een beroep doen op het advies van bedrijven zoals Imont Legal & Taxes: echte experts in fiscaal recht voor kmo’s en zelfstandigen. De belastingformulieren voor KMO’s en zelfstandigen mogen niet langer een probleem vormen voor aangifteplichtige particulieren en rechtspersonen.

Related Posts