nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Belasting voor niet-ingezetenen in Spanje: belastingen op onroerend goed

Elk jaar komen veel mensen uit het buitenland naar Spanje met als doel een tweede huis te kopen in populaire gebieden zoals Murcia, Costa Blanca of Madrid om hun vakantie te vieren. Maar deze mensen weten niet welke belastingen ze eigenlijk moeten afdragen.

En dit is nou precies een taak van de onroerend goed advocaat: om aan deze nieuwe kopers van onroerend goed in Murcia, Costa Blanca of Madrid uit te leggen welke belastingen bij de aankoop moeten worden betaald. Een kwestie die we in ons blogartikel “Juridische en fiscale formaliteiten bij de aankoop van een woning” hebben behandeld, gepubliceerd op 12 juli 2022.

Maar ook is het belangrijk om informatie te geven over welke belastingen u elk jaar moet betalen voor woningbezit in Spanje. In dit artikel gaan we uitleggen welke belastingen niet-ingezetenen die een woning in Spanje kopen jaarlijks moeten betalen.

Belastingen die niet-ingezetenen moeten betalen na de aankoop

 1. Gemeentebelasting of onroerendgoedbelasting, ook wel grondbelasting genoemd

In het Spaans IBI of SUMA genoemd. Het gaat om een jaarlijkse lokale belasting die aan de gemeenten wordt betaald.

Deze belasting wordt berekend gebaseerd op de kadastrale waarde van het onroerend goed. De Spaanse overheid kent deze waarde toe aan elk afzonderlijk onroerend goed en deze vormt de belastbare waarde bij belastingberekening. De waarde verschilt van de aankoopwaarde en is bijna altijd lager.

Het belastingtarief varieert van 0,5% tot 0,7% van de kadastrale waarde.

Op 1 januari van elk jaar moet deze belasting betaald worden door de eigenaar van het onroerend goed. Echter, bij de verkoop van de woning kan er overeengekomen worden dat de nieuwe koper het overeenkomstige evenredige deel betaalt.

Elke Spaanse gemeente stelt hanteert haar eigen betalingstermijn voor deze belasting. Normaliter wordt de IBI tussen augustus en oktober betaald. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw onroerend goed advocaat in Spanje om na te gaan wanneer de gemeente waar u in Spanje uw woning heeft gekocht precies deze belasting int.

De gemeenten berekenen deze belasting automatisch. Uw onroerend goed advocaat zal dus bij de aankoop een automatische afschrijving c.q. domiciliëring aanvragen zodat de belasting automatisch van de bankrekening van de cliënt afgeschreven zal worden zodat de cliënt zich hier geen zorgen meer over hoeft te maken.

 1. Niet-ingezetenen belasting

De niet-ingezetenen belasting is een nationale belasting die niet-ingezetenen moeten betalen wanneer ze een woning in Spanje bezitten. Verschillende casestudies zijn hier mogelijk, daarbij hangt het er bijvoorbeeld van af of het onroerend goed aan derden wordt verhuurd of alleen voor het gebruik en genot van de eigenaar blijft. De niet-ingezetenen belasting wordt NIET automatisch berekend. Daarom dient u elk jaar contact op te nemen met uw onroerend goed advocaat in Spanje om deze belastingaangifte in te dienen om zo toeslagen en boetes van de belastingdienst te voorkomen.

Woning voor eigen gebruik eigenaar (geen huurinkomsten): Er wordt jaarlijks aangifte gedaan gebaseerd op het aantal dagen dat u eigenaar van de woning was in het voorgaande jaar. Om de belastbare waarde te bepalen wordt de kadastrale waarde vermenigvuldigd met 2% (1,1% als de kadastrale waarde in de afgelopen 10 jaar herzien is). De verkregen belastbare waarde wordt belast tegen een tarief van 19% als de niet-ingezetene in een ander EU-land woont, of 24% als hij of zij in een niet-EU-land woont. De uiterste datum voor het indienen van de belasting is op 31 december. En de huiseigenaren die de belasting graag via automatische incasso willen betalen, betalen deze belasting altijd op dié datum (voorbeeld: de uiterste datum voor het indienen en betalen van de belasting van 2021 is op 31 december 2022).

een woning waar de huiseigenaar huurinkomsten voor ontvangt: In dit geval moet er belasting ingediend worden voor elk kwartaal waarin de woning daadwerkelijk verhuurd wordt en in hetzelfde jaar waarin u daar het inkomsten voor ontvangt. Als de woning geen enkele dag in een kwartaal wordt verhuurd, hoeft u voor dat kwartaal geen belastingaangifte te doen. De aangifte van huurbelasting wordt ingediend tussen 1 en 20 april (eerste kwartaal), juli (tweede kwartaal), oktober (derde kwartaal) en januari (vierde kwartaal). De verschuldigde belasting bedraagt 19% van de nettowinst (bruto-inkomsten minus aftrekbare kosten), als de niet-ingezetene in een ander EU-land woont; of 24% van de bruto-inkomsten, als hij of zij buiten de  Europese Unie woont, want voor deze laatstgenoemden zijn de kosten niet aftrekbaar. De aftrekbare kosten voor huur zijn:

 • Rente op hypothecaire leningen.
 • Nutsvoorzieningen (water, licht, gas, internet).
 • Inboedelverzekering.
 • Vereniging van eigenaren (VVE)
 • Gemeentebelastingen.
 • Reparaties en onderhoud.
 • Advieskosten.
 • Bemiddelingskosten (Booking, AirBNB, enz.).
 • Schoonmaakkosten woning.
 • Afschrijving van pand/woning (berekend door uw onroerend goed advocaat).

Het jaar erop moet de (in het vorige punt vermelde) niet-ingezetenen belasting worden ingediend als er dagen zijn waarop de woning niet verhuurd werd en de huiseigenaar de woning zelf tot zijn beschikking heeft gehad, maar dan betaalt de huiseigenaar het evenredige deel overeenkomstig met de dagen waarop de woning niet verhuurd werd.

Zoals u gemerkt heeft is het toepassen van de niet-ingezetenen belasting niet eenvoudig. En om boetes van de Spaanse belastingdienst te vermijden, schakelt u dan jaarlijks uw onroerend goed advocaat in bij Imont Legal & Taxes in Madrid, Murcia of aan de Costa Blanca, die u op deskundige wijze kan helpen om uw belastingverplichtingen na te komen.

Related Posts