nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Belangrijke juridische wijzigingen voor makelaars in de Comunidad Valenciana

De autonome deelregering Comunidad Valenciana heeft onlangs een register voor makelaars Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria in het leven geroepen, waarin alle makelaars die in de regio actief zijn zich moeten inschrijven. Het doel is om transparantie in de woningsector te bevorderen, de bescherming van eigenaars en huurders te waarborgen en tevens de makelaarsactiviteit een vakkundig karakter te geven.

Wat houdt het register van makelaars in?

Dit register van makelaars valt onder het Spaanse regionale ministerie voor huisvesting van de Comunidad Valenciana, La Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana. Het is een overheidsregister voor administratieve doeleinden en inschrijving is gratis en verplicht.

Welke makelaars zijn verplicht zich in dit nieuwe register in te schrijven?

Inschrijving is verplicht voor alle natuurlijke of rechtspersonen die zich op regelmatige basis met makelaardij (willen) bezighouden.

Makelaars die geen kantoor in Valencia hebben wat open is voor publiek, maar wel een vestiging in een andere autonome deelregering hebben of in een ander land, zijn niet verplicht om zich in te schrijven. Maar ze moeten wel kunnen aantonen dat ze in die andere regio staan ingeschreven.

Als dit niet aantoonbaar is, zijn makelaars verplicht om de overheid in Valencia in te lichten dat zijn actief zijn in de regio Valencia. In elk geval moeten makelaarstransacties die in de Comunidad Valenciana plaatsvinden wel gemeld worden als het om meer dan twee transacties per jaar gaat.

Aan welke voorwaarden moeten de makelaars voldoen om zich in te kunnen schrijven?

Makelaar moeten aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. Voorwaarden van locatie en dienstverlening: De makelaar moet beschikken over een voor een publiek toegankelijk kantoor waar hij vragen, klachten en eventuele claims van cliënten kan behandelen. In het geval dat de makelaar uitsluitend langs de elektronische weg diensten verricht, moet hij voor bovengenoemde doeleinden over ten minste één fysiek adres in de Comunidad Valenciana beschikken.
  2. Voorwaarden van beroepskwalificaties: de makelaar dient te beschikken over beroepskwalificaties, gespecificeerd in het Spaanse besluit officiële titel makelaar of anders advocaten met een Spaanse universitaire titel in de Rechten, Economie, Architectuur, Ingenieurswetenschappen of andere soortgelijke beroepen. Of een bewijs van deelname aan en succesvolle afronding van academische opleidingscursussen van ten minste 200 lesuren voor vakken als Vastgoed en Makelaardij.
  3. Voorwaarden van kredietwaardigheid: de makelaar moet over een door een bank afgegeven bankgarantie beschikken. Of over een borgtochtverzekering om de van cliënten ontvangen bedragen te waarborgen. Het minimumbedrag is 60.000 euro als de makelaar een kantoor heeft dat toegankelijk is voor publiek en 300.000 euro als de makelaar online vanuit huis werkt.

Verder moet de makelaar beschikken over een verzekering tegen beroepsrisico’s die geldig is in de hele Europese Unie en die alle aansprakelijkheid dekt die eventueel zou kunnen voortvloeien uit wanprestatie.  Het minimumbedrag van de verzekering is 600.000 euro per claim en 150.000 euro per gedupeerde wanneer de agent een (openbaar) kantoor heeft en 1 miljoen euro wanneer de agent online vanuit huis werkt.

Hoe en wanneer moet ik me inschrijven?

De inschrijving kan individueel of via de Spaanse officiële vereniging van makelaars, el Colegio Oficial de Agentes inmobiliarios. Als de inschrijving individueel is, dan moet de belanghebbende online een aanvraag indienen door middel van het ondertekenen van een aansprakelijkheidsverklaring.  Zodra de aanvraag is ingediend, is de belanghebbende automatisch ingeschreven en dan ontvangt de makelaar een bewijs van inschrijving en een gestandaardiseerde badge, zodat de registratie zichtbaar is voor het publiek.

De uiterste datum van inschrijving voor makelaars die operatief zijn in de Comunidad Valenciana is 16 oktober 2023, oftewel 1 jaar na de ingangsdatum van het (Spaanse) besluit.

Zullen er boetes worden opgelegd in geval van het niet naleven?

Het antwoord is ja. De betrokken overheidsinstantie kan boetes opleggen als het besluit niet wordt nageleefd. Daarnaast kan de overheid richtlijnen opstellen, controles uitvoeren of er aan de voorwaarden van de aanvraag is voldaan en of deze worden gehandhaafd. Verder kunnen de inschrijvingsgegevens openbaar gemaakt worden en toegankelijk voor het publiek. Tevens kunnen uittreksels verstrekt worden.

N.B.: Dit register wordt gereguleerd via het Spaanse besluit DECRETO 98/2022, van 29 juli, van het parlement in Valencia el Consell, en dit besluit reguleert het register van makelaars el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria van de Comunidad Valenciana, en de voorwaarden van inschrijving, dat op 16 oktober 2022 in werking zal treden.

Related Posts